پاسخ امام به درخواست مجاهدین خلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پاسخ امام به درخواست مجاهدین خلق

‏ جواب امام در مورد این یادداشتها و توصیه ها چه بود؟‏

‏امام پس از مطالعه یادداشت گفتند: بسیار خوب، من اطمینان کردم ‏‎ ‎‏که این مطالب را آقایان طالقانی و زنجانی نوشته اند. من باید روی این ‏‎ ‎‏قضیه مطالعه کنم، شما تا فردا صبح به من مهلت بدهید. (ما عصر خدمت ‏‎ ‎‏امام رسیده بودیم). صبح روز بعد وقتی من خدمت امام رفتم، امام گفتند: ‏‎ ‎‏من مصلحت نمی دانم که در این قضیه دخالت بکنم و دلایلشان را بدین ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 102

‏صورت عنوان کردند:‏

‏اولا؛ من اصلا اطمینان ندارم اگر به عراقی ها توصیه کنم آنها خواسته ‏‎ ‎‏مرا بپذیرند.‏

‏ثانیا؛ ممکن است عراقی ها با توصیه من نسبت به آنها بیشتر حساس ‏‎ ‎‏شوند، زیرا بعثی های عراق هم نسبت به حرکتهای اسلامی و مذهبی ‏‎ ‎‏نگران اند و مایل نیستند چنین حرکتهایی در منطقه شکل گرفته و رشد ‏‎ ‎‏کند. بنابراین امکان دارد شک آنها با توصیه من به یقین تبدیل شود و ‏‎ ‎‏باعث شکنجه و آزار آنها گردد.‏

‏ثالثا؛ ممکن است این مساله، سرآغاز مراوده ای بین ما و عراقی ها‏‎ ‎‏شود. بدیهی است که آنان هم در آینده خواسته هایی را مطرح می کنند و ‏‎ ‎‏توقعاتی از من دارند و من نمیخواهم مدیون آنان باشم شما برای آزادی ‏‎ ‎‏آنها راههای دیگری را پیدا کنید.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 103