جلوس آقای مطهری و حضور امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جلوس آقای مطهری و حضور امام

‏این صحبتهای دوستانه تا نزدیک غروب طول کشید و به نماز جماعت ‏‎ ‎‏منتهی شد و قرار شد که در مراجعت آقای مطهری به نجف ایشان رسما‏‎ ‎‏بیایند و خدمت امام برسند و ما برای آقای مطهری در نجف جلوس ‏‎ ‎‏بگذاریم. جلوس رسمی است که در مجامع روحانی مرسوم است، ‏‎ ‎‏شخصیتی که تازه وارد می شود می نشیند و دیگران به دیدنش می آیند. ‏‎ ‎‏این را جلوس می گویند. مادر بیرونی منزل حضرت امام جلسه ‏‎ ‎‏گذاشتیم‏‏.‏

‏امام مراجعات خصوصی را در اندرونی می پذیرفتند و مراجعات ‏‎ ‎‏عمومی را در بیرونی. اتاقی هم به اسم اتاق استفتاء در آن جا بود و ‏‎ ‎‏کسانی که سوالی و یا کاری خصوصی داشتند به آن جا می رفتند. این ‏‎ ‎‏اتاق به اندرونی راه داشت و امام هر شب دو ساعت و نیم از مغرب ‏‎ ‎‏گذشته در این اتاق حضور می یافتند و دقیقا نیم ساعت می نشستند و سه ‏‎ ‎‏ساعت از مغرب گذشته بلند می شدند و به حرم مشرف می شدند، به غیر ‏‎ ‎‏از شبهای شنبه که به مطالعات درسی خودشان می پرداختند.‏‎[1]‎‏اتفاقا شب ‏‎ ‎‏جلوس آقای مطهری با شب شنبه یکی شد. یعنی عصر جمعه قرار ‏‎ ‎‏گذاشتیم که بعد از نماز مغرب و عشا آقای مطهری در بیرونی منزل امام ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 131

‏بنشینند و علاقمندانشان به دیدنشان بیایند. خوب، تعداد زیادی به ‏‎ ‎‏دیدنشان آمدند، چون هم دوره ای های زیادی در قم داشتند که در آن ‏‎ ‎‏زمان در عراق بودند. آوازه ایشان و شهرت ایشان هم زبانزد بود و ‏‎ ‎‏خیلی ها علاقه داشتند که ایشان را از نزدیک ببینند.‏

‏به خاطر دارم که در آن شب مخصوص، امام برنامه خودشان را به هم ‏‎ ‎‏زدند و به بیرونی آمدند و در کنار آقای مطهری نشستند. یعنی حرمت ‏‎ ‎‏میهمان خودشان را به قدری لازم می دانستند که نزد ایشان آمدند و به ‏‎ ‎‏احترام ایشان تا آخر جلسه نشستند.‏

‏جالب این که هیچ کس حدس نمی زد امام در این جلوس شرکت ‏‎ ‎‏کنند. حتی یکی از مراجع وقت که با آقای مطهری آشنایی داشت وقتی ‏‎ ‎‏فهمید ایشان جلوس دارند از آقای فردوسی پور پرسید: آیا جلوس آقای ‏‎ ‎‏مطهری موقعی است که آقای خمینی هم می آید؟ آقای فردوسی پور گفته ‏‎ ‎‏بود شب شنبه است و آقای خمینی شبهای شنبه به بیرونی منزلشان ‏‎ ‎‏نمی آیند. اما وقتی او آمده بود، دید که آقای خمینی در بیرونی منزل و در ‏‎ ‎‏کنار آقای مطهری است. گله مند شده بود که چرا به این بهانه ما را به ‏‎ ‎‏دیدار آقای خمینی بردید؟ منظورم این است که هیچ کس پیش بینی ‏‎ ‎‏نمی کرد که امام به حرمت شاگرد خود برنامه همیشگی خود را تغییر ‏‎ ‎‏دهد.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 132

  • . امام در برنامه زمانی خود و ترتیب کارها آن قدر دقیق بودند که خیلی از افراد در مسیر  رفت و آمد امام ساعت خودشان را تنظیم می کردند.