مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. لمحات الاُصول: تقریر افادات ... آیةالله العظمی البروجردی/ مؤلف امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1379. 521 ص.ISBN:  964 - 335 - 439 - 3 فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.عربی.کتابنامه: ص. 496 ـ510؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. اصول فقه شیعه. 2. بروجردی، حسین، 1253ـ1340. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان.  8 خ 78 خ/8/ 159BP                                312 / 297        کتابخانه ملی ایران                                                     25779 ـ 79 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     کد/ م 374

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 لمحات الاُصول

‎ ‎المؤلف:‏ ‏حضرت الإمام الخمینی

‎ ‎التحقیق والنشر:‏ ‏مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)  

‏ ‏المطبعة:‏ ‏مطبعة مؤسسة العروج‏  ‏

‏ ‏الطبعة الثانیة:‏ ‏1387ش ـ 1429ق/ 2000 نسخة‏ ‏

‎ ‎السعر:‏ ‏72000 ریال‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

نشانی الکترونیکی:  pub@imam-khomeini.ir


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه II

s371_Page_5


کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه III

کتابلمحات الاصول: افادات الفقیه الحجة آیة‏ الله العظمی البروجردیصفحه IV