غزل
جام جم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جام جم

 

جامِ جم

با گُلرخان بگوئید، ما را به خود پذیرند

از عاشقان بیدل، همواره دست گیرند

دردی است در دلِ ما، درمان نمی پذیرد  دستی به عاشقان ده کز شوقِ دل بمیرند

پا نه به محفلِ ما، تاراج کُن دلِ ما  بنگر به باطل ما کز آب و گِل خمیرند

سوداگرانِ مرگیم، یاران شاخ و برگیم  رندان پابرهنه، بر حال ما بصیرند

پاکند می فروشان، مستان دل خروشان  بربسته چشم و گوشان، پیران سربزیرند

بردار جام می را، جم را گذار و کی را

فرزند ماه و دی را، کاینان چو ما اسیرند