غزل
بهار آرزو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بهار آرزو

 

بهٰار آرزو

بَر در میکده ام پَرسه زنان خواهی دید

پیر دل باخته، با بخت جوان خواهی دید

نوبهٰار آید و گلزار شکوفا گردد  بی گمان کوتهی عُمر خزان خواهی دید

مُرغ افسرده که در کُنج قفس محبوس است  بر فراز فلک از شوق پران خواهی دید

سوزش باد دی از صحنه بُرون خواهد رفت  بارش اَبر بهاری بعیٰان خواهی دید

قوس را باد بهٰاری بعقب خواهد راند  پس از آن قوس قزح را چو کمان خواهی دید

دلبر پَردِگی از پَرده بُرون خواهد شد

پرتو نور رُخش دَر دو جهٰان خواهی دید