غزل
محفل رندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

محفل رندان

 

محفل رندان

آید آن روز که خاک سر کویش باشم

ترک جٰان کَرده و آشفتۀ رویش باشم

ساغر روح فزا از کفِ لُطفش گیرم  غافل از هَر دو جهان بستۀ مویش باشم

سر نهم بَر قدمش بوسه زنان تا دَم مرگ  مست تا صٌبح قیامَت ز سبویش باشم

همچو پَروانه بسوزم برِ شمعش هَمه عُمر  مَحو چون می زده دَر روی نکویش باشم

رسد آن روز که در محفِل رندان سَرمست  رازدار هَمه اَسرار  مگویش باشم

یوسفم گر نزند بر سَر بالینم سَر

همچو یعقوب دل آشفتۀ بویش باشم