رباعی
خبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خبر

 

خبر

ای دوست بروی دوست بگشای دری

صٰاحب نظرا! به مُستمندان نظری

ما بی خبرانیم ز منزلگه عشق

ای باخبر! از بی خبر آور خبری