قم، ۱۳۴۲_ سخنرانی در جمع روحانیون ومردم همدان (در معرض خطر بودن دین)

اهم بیانات:

به مردم بگویید: از مالیاتی‏‎ ‎‏که دولتِ شما از شما مسلمانها می گیرد، این مخارج را می کند، و یهودی و اسرائیلی و‏ ‏بهایی را تقویت می کند.‏

اطلاع کامل دارم، می خواهند برخلاف تمایل ملت مسلمان ایران و سایر ملل اسلامی‏‎ ‎‏و عرب، دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسند؛ ولی هنوز مثل اینکه جرأت نکرده اند و از‏‎ ‎‏شما وحشت دارند که موضوع را رسماً اعلام کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۲۷ - ۲۲۸

***

نجف اشرف، ۱۳۵۲_ نامه تشکر به آقای سید شاه محمد حسین مصباح و بعضی محترمین افغانستان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۰۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره اوضاع ایران و رهنمود به انقلابیون

اهم بیانات:

خدا می داند که بعضی از این صاحب منصبها گاهی همین جا ـ قاچاقی ـ پیش من‏‎ ‎‏می آیند، چه خون دلی اینها دارند از این مستشارهای امریکایی که هر چند وقت یک‏‎ ‎‏دفعه یک جبهه های تازه ای می آید اینجا و با ما چه می کند و چه معاملاتی این نانجیبها با‏‎ ‎‏اینها می کنند. و من نمی دانم، واقعاً برای من معماست که این صاحب منصبهای ما چرا‏‎ ‎‏اینقدر بی عرضه اند، چرا اینها اینقدر بی عرضه هستند؟ چرا نشسته اند توی خانه شان تا‏‎ ‎‏اینطور تحمیلات بر آنها بشود؟ چرا مستشارهای امریکایی را اینطور اجازه می دهند که با‏‎ ‎‏آنها اینطور رفتار کنند؟ چرا این مردک را بیرونش نمی کنند؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۸۳ - ۳۹۶

***

قم، ۱۳۵۸_ گفتگو با جمعی از دانشجویان سودان (تبریک پیروزی ـ وضعیت ایران)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۵۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع استادان و دانشجویان گیلان (نقش علما و دانشمندان)

اهم بیانات:

دانشجوها ذخایر این ملت هستند، مقدرات‏‎ ‎‏مملکت ما در آتیه به دست دانشجویان امروز است، یعنی در هر رشته ای که باشند، در‏‎ ‎‏رشتۀ حقوق باشند یک نحو مقدرات در سایر رشته ها هم شئونات مختلفۀ کشور‏‎ ‎‏در دست دانشجویان است که آتیۀ کشور را آنها باید اداره بکنند چنانچه معلمین‏‎ ‎‏تربیت کننده اشخاصی هستند که آنها باید مقدرات مملکت را به دست بگیرند، یعنی‏‎ ‎‏سعادت یک مملکت کلیدش به دست معلم است و به دست دانشجو. اول معلم که باید‏‎ ‎‏تربیت کند قشرهای جوان را و بعد خود جوانها که باید مملکت را اداره کنند، بنابراین هر‏‎ ‎‏مملکتی در عالم، هر کشوری در عالِم موجودیتش بسته است به دست دانشجو و معلم.‏‎ ‎‏کلید سعادت به دست معلم است و همان قدر که معلم بزرگ است مسئولیتش هم بزرگ‏‎ ‎‏است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۵۴ - ۲۶۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران (حضرت علی «ع»)

اهم بیانات:

ورزش همان طور که بدن را تربیت می کند و سالم‏‎ ‎‏می کند، عقل را هم سالم می کند و اگر عقل سالم شد، تهذیب نفس هم دنبال او باید باشد.‏‎ ‎‏شما همان طور که ورزش می کنید و اعصاب خودتان را قوی می کنید، و ان شاءالله برای‏‎ ‎‏مملکت و آتیۀ مملکت مفید واقع خواهید شد، لازم است که همۀ ابعاد وجودی خودتان‏‎ ‎‏را تحت تربیت ورزشی درآورید. این علی ـ علیه السلام ـ که در هر جا می رویم اسم او‏‎ ‎‏هست ـ پیش فقها وقتی می رویم فقه علی؛ پیش زاهدها وقتی که می رویم زهد علی؛ پیش‏‎ ‎‏صوفیها وقتی که می رویم آنها هم می گویند تصوف علی؛ پیش ورزشکاران هم که‏‎ ‎‏می رویم آنها هم می گویند که علی و با اسم علی شروع می کنند. این علی همه چیز است.‏‎ ‎‏یعنی در همۀ ابعاد انسانیت درجۀ یک است. و لهذا هر طایفه ای خودشان را به او نزدیک‏‎ ‎‏می کنند. و خاصیت هر طبقه را هم دارد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۶۱ - ۲۶۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع قاضیان اصفهان (عوامل پیروزی انقلاب ـ مشکلات و انتظارات)

اهم بیانات:

تحولات لازم است؛ هم در اشخاص برای پاک بودن، برای مهذب‏‎ ‎‏بودن، برای خدمتگزار و ملی بودن تحول می خواهد، که با ارشادات اقشار مختلف،‏‎ ‎‏بزرگترها، باید اینها عملی بشود؛ و هم در کیفیت خود این ادارات و فرم ادارات، باید اینها‏‎ ‎‏عوض بشوند. و ان شاءالله امیدوارم که این امور تحقق پیدا بکند و یک مملکت اسلامی‏‎ ‎‏بشود، و بالاتر از آن، ان شاءالله سرایت بکند به سایر ممالک اسلامی، و بشود یک‏‎ ‎‏مملکت اسلامی بزرگ، در مقابل همۀ ابرقدرتها

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۶۴ - ۲۷۳

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای مهدی هادوی دادستان انقلاب (شرایط مجازات اعدام در دادگاه ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۷۴

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات درباره لزوم ایجاد تحول روحی ـ اسلامی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۷۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم (مسئلۀ شهادت)

اهم بیانات:

اگر یک راهی راه حق شد، انسان نباید از شهادت بترسد. وقتی که ما برای اسلام و‏‎ ‎‏برای احیای سنت پیغمبر و اقامۀ عدل بپا خاستیم، نباید از این بترسیم که از ما شهید‏‎ ‎‏[‏‏می شود‏‏]‏‏ شهادت پیدا می کند؛ اولادمان شهید می شوند، خودمان شهید می شویم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۲۷۶ - ۲۷۷

***

تهران، شمیران، دربند، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری)

اهم بیانات:

از جمله شغلهای بسیار مقدس شغل پزشکی است. شغلی است که اگر پزشکها به‏‎ ‎‏تکالیف خودشان، تکالیف انسانی خودشان عمل بکنند، این شغل بسیار شریف و یک‏‎ ‎‏عبادتی است. و همین طور پرستاری؛ این شغل پرستاری از شغلهای بسیار شریفی است‏‎ ‎‏که اگر چنانچه، انسان با وظایف انسانی و شرعی خودش عمل بکند، این یک عبادتی‏‎ ‎‏است که در تراز عبادتهای درجه اول است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۲۸۵ - ۲۸۹

***

تهران، شمیران، دربند، ۱۳۵۹_ سخنرانی درحضور مدیر عامل صدا و سیما (اهمیت رادیو ـ تلویزیون و وظایف آن)

اهم بیانات:

اگر بنا باشد رادیو ـ تلویزیون در خدمت دسته ای و یا گروهی‏‎ ‎‏که منحرف هستند و اعوجاج دارند قرار داده بشود، ممکن است که سرتاسر مملکت را به‏‎ ‎‏فساد بکشد. از این جهت شما موظفید؛ هم وظیفۀ شرعی و هم وظیفۀ قانونی دارید که‏‎ ‎‏دستگاه رادیو ـ تلویزیون را از گروههایی که منحرف هستند، و یا ارتباط با رژیم سابق‏‎ ‎‏داشته اند و در خدمت آنها بوده اند تصفیه کنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۲۹۰ - ۲۹۳

***

جماران، ۱۳۶۳_ سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگره جهانی ائمه جمعه (محورهای دعوت اسلام)

اهم بیانات:

بعد از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ‏‎ ‎‏ما ملاحظه می کنیم که در زمان هایی که ائمۀ مسلمین ـ علیهم السلام ـ در فشار سخت بنی‏‎ ‎‏امیه و بنی العباس بودند مطالب خودشان را آن طور که ممکن بود به مردم می رساندند،‏‎ ‎‏حتی در ادعیۀ آنها، شما اگر ادعیۀ امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید مشحون‏‎ ‎‏است از اینکه مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از آن چیزی که مردم عادی تصور‏‎ ‎‏می کنند. دعوت به توحید، دعوت به تهذیب نفس، دعوت به اعراض از دنیا، دعوت به‏‎ ‎‏خلوت با خدای تبارک و تعالی، معنی اش این نبوده است که مردم توی خانه هایشان‏‎ ‎‏بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت کنند و مشغول ذکر و دعا باشند. چنانچه خود آنها که‏‎ ‎‏ملاحظه می کنید، این طور نبودند. پیغمبر اکرم در عین حالی که وظایف شخصی خودش‏‎ ‎‏را بجا می آورد و خلوتها با خدای تبارک و تعالی داشت، تشکیل حکومت داد و به انحاء‏‎ ‎‏عالم برای دعوت آدم فرستاد و مردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند بعد به‏‎ ‎‏اجتماع. این طور نبود که بنای او این باشد که بنشیند توی خانه و ذکر بگوید. ذکر‏‎ ‎‏می گفت، لکن همان ذکر هم خودسازی بود. دعا می کرد، ولی همان دعا هم، هم‏‎ ‎‏خودسازی و هم مردمسازی بود و مردم را تجهیز می کرد برای مقاومت.

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۲۱ - ۴۲۹

***

جماران، ۱۳۶۴_ پیام تشکر به نائب رئیس دولت امارات (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۶۱

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به آقایان محمد یزدی و محمد محمدی گیلانی در مورد اموال غیر مجهول المالک

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۳

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به آقایان محمد یزدی و محمد محمدی گیلانی در مورد اموال غیر مجهول المالک

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۳

***

. انتهای پیام /*