خرقه ی تزویر

خرقه ی تزویر

خرقه تزویر

سه شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
دریای   جمال

دریای جمال

دریای جمال

پنجشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
خلوت مستان

خلوت مستان

خلوت مستان

پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۰
آرزوها

آرزوها

آرزوها

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
سایه ی عشق

سایه ی عشق

سایه عشق

یکشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
دعوی اخلاص

دعوی اخلاص

دعوی اخلاص

سه شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
کعبه ی مقصود

کعبه ی مقصود

کعبه مقصود

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
شهره ی شهر

شهره ی شهر

شهره شهر

یکشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
باده ی عشق

باده ی عشق

باده عشق

یکشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۰
شرحِ  جلوه

شرحِ جلوه

دیده‌ای‌ نیست نبیند رخ زیبای‌ تو رانیست گوشی‌ که همی‌ نشنود آوای‌ تو را[1]هیچ دستی‌ نشود جز بر خوان تو درازکس نجوید به جهان جز اثر پای‌ تو رارهرو عشقم و از ...

دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۸
شمس کامل

شمس کامل

شمس کامل

شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۰
غمزه ی دوست

غمزه ی دوست

غمره دوست

جمعه, ۰۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۰
مکتب عشق

مکتب عشق

مکتب عشق

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۸ - ۹:۰
قبله ی محراب

قبله ی محراب

قبله محراب

جمعه, ۱۹ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
طبیب عشق

طبیب عشق

طبیب عشق

چهارشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
خانقاهِ دل[12]

خانقاهِ دل[12]

خانقاه دل

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
جان  جهان

جان جهان

جان جهان

شنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
شرح پریشانی

شرح پریشانی

شرح پریشانی

پنجشنبه, ۰۶ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
مُعْجزِ عشق

مُعْجزِ عشق

معجز عشق

یکشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
چشم بیمار

چشم بیمار

چشم بیمار

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
رُخ  خورشید

رُخ خورشید

رخ خورشید

چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
آتش عشق

آتش عشق

آتش عشق

پنجشنبه, ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
کعبه در زنجیر

کعبه در زنجیر

کعبه در زنجیر

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۰
عشقِ مسیحا دم

عشقِ مسیحا دم

عشق مسیحا دم

سه شنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
کعبه ی دل

کعبه ی دل

کعبه دل

یکشنبه, ۰۲ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
حسرت روی

حسرت روی

حسرت روی

دوشنبه, ۰۸ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
وادی ایمن

وادی ایمن

وادی ایمن

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۰:۰
پرده نشین

پرده نشین

پرده نشین

دوشنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
خلوتگه عُشّاق

خلوتگه عُشّاق

خلوتگه عشاق

جمعه, ۰۷ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰
مذهب رندان

مذهب رندان

مذهب رندان

دوشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰