تلگراف
ضرورت حفظ وحدت کلمه
تلگراف به آقای سید عبد الله شیرازی (ضرورت حفظ وحدت کلمه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 3 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 525

موضوع : ضرورت حفظ وحدت کلمه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : شیرازی، سید عبد الله

تلگراف به آقای سید عبد الله شیرازی (ضرورت حفظ وحدت کلمه)

تلگراف

‏زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ضرورت حفظ وحدت کلمه ‏

‏مخاطب: شیرازی، سید عبدالله ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آیت الله آقای شیرازی ـ دامت برکاته ـ مشهد مقدس ‏

‏     تلگراف شریف واصل، در این موقع حساس که دستهای ناپاک مشغول توطئه علیه‏‎ ‎‏اسلام هستند، حفظ وحدت کلمه و جدیت در خنثی نمودن توطئه های خائنانه از اهمّ‏‎ ‎‏امور است. سلامت و توفیق جنابعالی را خواستارم.‏

‏خمینی‏

‎ ‎