مجله نوجوان 04 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 04 صفحه 7

ماجراهای انرژی هسته ای و گاو مشهدی حسن اینا محسن دهقانی ما توی دهمان خیلی چیزهای خوبی داریم. یکی از این چیزهای خوب علاوه بر گاو و گوسفند و زمین کشاورزی که در روستای ما اهمیت زیادی دارد، تلویزیون است. ما در روستایمان می توانیم اخبار خیلی مهم دنیا را از طریق تلویزیون بشنویم، مثلاً یکی از این اخبار خیلی مهم، اخبار مربوط به ماجرای انرژی هسته ای و جناب دکتر البرادعی است. البته ما خیلی از این خبرها سر در نمی آوریم ولی با این حال شنیدن آن برایمان خیلی کیف دارد. یکی از چیزهای مهمی که از تلویزیون فهمیده ایم این است که دکتر البرادعی دروغ می گوید که دکتر است. این آدم خالی بند اگر راست راستکی دکتر بود که توی آژانس کار نمی کرد. تازه ما از تلویزیون شنیده ایم که خارجیها گفتهاند که دستگاههای غنی سازی اورانیوم در ایران به مواد هسته ای یعنی از آنها که با آن بمب اتمی درست می کنند آلوده بوده است. من این موضوع را خیلی خوب می فهمم چون ننه مان هروقت در تغار، کشک می­سابد و بعد کشکهای سابیده شده را در ظرف دیگری خالی می کند ما می بینیم که کلی کشک به دیوارههای تغار چسبیده است و این موضوع خیلی طبیعی است اما آنچه طبیعی نیست این است که نه، تغار را بعد از سابیدن کشک با آب می شورد اما چرا اورانیوم سابها، ظرفهایشان را نشستهاند، چیزی است که من اصلاً نمی فهمم. یکی دیگر از چیزهایی که من راجع به انرژی هسته ای نمی فهمم این است که اروپاییها به نمایندگان ایران در مذاکرات قبلی شان گفته بودند که شما حق ندارید خودتان انرژی هسته ای درست کنید بلکه باید بیایید و از ما که حق داریم انرژی هسته ای درست کنیم، بخرید. در روستای ما همه خانهها ماستهایشان را در مشک می ریزند و آن قدر مشک می زنند که کره درست شود حالا اگر در روستای ما مثلاً عمو رحمان به مثلا کربلایی عباس اینها بگوید که شما حق ندارید کره درست کنید بلکه باید از ما کره بخرید مردهای ده آنقدر با بیل می زنند توی سرش که عقلش سر جایش بیاید اما این که چرا کسی به اروپاییها چیزی نمی گوید شاید به خاطر این است در اروپا بیل پیدا نمی شود. ما همین قدر می دانیم که در روستای ما هم مسائل مربوط به هسته خیلی مهم است و برای خودش قانون دارد. مثلاً در ده ما همه بادی هسته هلو را دور بریزند اما کسی حق ندارد هسته موز را دور بیاندازد. تازه باباغلام گفته هر کس میوه را با هسته بخورد در شکمش بمب اتم درست می­شود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 04صفحه 7