مجله نوجوان 04 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 04 صفحه 15

سوژه طلایی به راستی در سر این مرد چه می گذرد؟! این آقا در 4 سال اول دوران ریاست جمهوری خودش به دو کشور مستقل حمله کرده و بسیاری از آدمهای بی گناه را کشته است. این آقا می خواهد آنقدر در جهان جنگ راه بیاندازد که جهان پر از صلح شود!! به خاطر همین است که در همه سخنرانیهایش ادعا می کند که برای دفاع از صلح و آزادی مجبور به کشتن این همه آدم بی گناه شده است. این آقا فکر می کند که کودکان عراقی و افغانی برای صلح ضرر دارند و اگر جهان بخواهد در صلح باقی ماند. حتماً باید این آدمها کشته شوند. بابای من به من می گوید که تو خیلی خنگ هستی! پس به نظر شما اگر بابای من این آقا را ببیند چه می گوید؟

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 04صفحه 15