مجله نوجوان 04 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 04 صفحه 33

معمای درختکاری پدر احمد 10 اصله نهال خریده است تا در باغش آنها را بکارد. او قصد دارد این 10 اصله نهال را در پنج ردیف به گونه ای بکارد که در هر ردیف، 4 درخت قرار عبور در جهت پیکانها بگیرد . به نظر شما او این کار را چگونه انجام می دهد؟ محل نهالها را با نقطه مشخص کنید. برای پیدا کردن مسیر حرکت، کافی است در جهت پیکان بالای تصویر، وارد تصویر مخروطی شکل شوی. مسیری را انتخاب کنی که مسدود نباشد. به قسمت پایینی تصویر برسی و در جهت پیکان دوم خارج شوی. . 2- همنشین گل- مالیات و خراج. 3. زادگاه « نیما یوشیج »- درختی گرمسیری که برگ آن را برای تمیز کردن پوست بدن و تقویت موها به کار می برند. 4. حزن و اندوه- از سازهای بادی که در زمان قدیم، در جنگها به کار می رفت- مخرن الاسرار. 5- از شهرهای مازندران- بخشی از گیاه که حاوی « سبزینه » است - طاقت و توانایی. 6. بسیار دردناک- موش تو سوراخ نمی رفت؛... به دمش می بست. 7. « عرض» نیست- نوعی برنج پخته- آرام و فرمانبردار 8. دست عرب- قضاوت- پیشوندی که معنی نفی و سلب را برساند. 9. واحد توان الکتریکی- در ارتش می­بینید، به معنای بازدید سربازان. 10. پولکهای ریز روی بدن ماهی- تله و بند. 11. سورههایی که در مکه بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است- « اگر» از این نوع حروف است- مورچه. افقی 1. نام دیگر آهن ربا. 2. برادر عرب- متولد شده - آرواره و چانه. 3. گِل ته جوی یا حوض آب- جاده قطار- سرپرست. 4. رسم و عادت- با آن محصول را درو می کنند. 5. سرازیری- واژه ای که در فیلمسازی برای « قطع» به کار می رود. 6. شکوه و جلال- پرنده کوچک مهاجر- میوه و ثمر 7. ماتم و عزا- عمل بریدن شاخههای زاید درختان. 8. ماه شب چهارده- خاطر و حافظه. 9. شغل و حرفه- از سازهای موسیقی ایرانی- شهرت و آوازه. 10. ردیف و رده- از شهرهای استان فارس- درخت انگور. 11. سفیده تخم مرغ حاوی این پروتئین است. عمودی 1. دوازده ماه را گویند- واحد شمارش شتر- از شهرهای اطراف تهران

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 04صفحه 33