مجله نوجوان 111 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 111 صفحه 3

فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه سلام بر محمد ، دوست و محبوب و برگزیدۀ خداوند . سلام بر پیشوای ایمان آورندگان ، علی ابن ابی طالب ، که برادری رسول خدا ، تنها ویژه او بود . سلام بر فاطمه زهرا ، دختر پیامبر سلام بر حسن بن علی وصی و جانشین پدر سلام بر حسین که جان و خون زلال قلب خویش را تقدیم کرد . سلام بر آن کسی که در پنهان و عیان سر بر فرمان خدای خویش سپرده بود . سلام بر آن کسی که خداوند خاک مزارش را شفابخش دردها قرار داد سلام بر آن کسی که در بارگاه او ، دعا و نیایش پذیرفته و مستجاب می شود . سلام آن که زنجیرۀ امامان از نسل اویند . سلام بر فرزند آخرین پیامبران ؛ فرزند برترین سرور ، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها ، فرزند خدیجه کبری سلام بر فرزند سدره المنتهی سلام بر بهشت ، فرزند زمزم و صفا سلام بر آغشته به خون عاشورا ، آن که خیمه گاهش حرمت شکسته است . سلام بر پنجمین تن از اصحاب کسا سلام بر غریب ترین غریب ، شهیدترین شهید سلام بر ساکن سرزمین کربلا که فرشتگان آسمان بر او گریستند . سلام بر او که خاندان پاکی و پارسایی از اوست . سلام بر پیشوای دین سلام بر پیشوایان بزرگ و بزرگوار سلام بر گریبان های چاک زده سلام بر لبان خشکیدۀ ترک خورده سلام بر جان های زخم خورده و از درد ناگزیر سلام بر روح های پرکشیده از تنگنای تن . سلام بر بدن های عریان و تکیده سلام بر سیلاب خون های جاری و پاره پاره پیکر شهیدان سلام بر سرهایی که از نیزه ها بالا رفت سلام بر حجت پروردگار هستی . سلامت باد و بر پدران پاک و بزرگت . سلامت باد و بر فرزندان شهیدت سلامت باد و بر خاندان یاریگرت سلام بر فرشتگانی که در بارگاهت پر می گشایند . سلام بر کشتۀ مظلوم بر بردار مسموم سلام بر علی اکبر و علی اصغر ، شیرخوار کوچک کربلا . سلام بر بدن های برهنه شده سلام بر شاهدان نزدیک و نزدیکان شاهدان صحنۀ خونبار کربلا . سلام بر خاک افتادگان بیابان ، غریبان و دورافتادگان عزیزی که بی کفن در آغوش خاک آرمیدند . سلام بر سر های بریده

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 111صفحه 3