مجله نوجوان 228
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 228

هفته نامه نوجوانان ایران نوجوانان دوست سال پنجم شماره 16 پیاپی 228 قیمت 400 تومان قصه گوی خوب قصه آخرش را گفت برای بالا رفتن نردبان است ماجرای سفر به «آلفا1» در این شماره می خوانید : آفتاب دلیل آفتاب ! او برظالمان خواهد تاخت منجی همه منتظران جوان ونزدیکی به خدا توماس آلوا ادیسون شرمنده هواداران استقلال هستم تابستان در تهران !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 228صفحه 1