مجله نوجوان 228 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 228 صفحه 6

کتایون کیانی منجی همه منتظران تا حالا اخبار روزهای ظهور امام زمان ( عج ) را خوانده اید ؟ روزهایی که قرار است عطر محبت و عشق عالمگیر شود . هیچ کس ظلم نبیند . نه نیازی باشد و نه نیازمندی و نه رنجی و رنجوری ! نه فقط ما شیعیان ، بلکه همه آن هایی که به پروردگار ایمان دارند؛ منتظر آمدن موعودی هستند که آمدنش پایان هزاران سال تاریخ تاریک بشریت است . اگر چه این منجی در مذاهب و اعتقادات مختلف؛ نام های متفاوبی دارد ولی شباهت های نزدیکی با امام زمان ( عج ) دارد و در حقیقت در اکثر این مذاهب ، آن ها در انتظار ظخور کسی هستند که ما عاشقانه منتظرش هستیم . حال یا نمی دانند و یا روی تعصبات اعتقادی نمی خواهند باور کنند . ابرهایی که او را می آورند در روایات شیعه آمده است که پس از سال های طولانی که انسان ها گرفتار بلاهای خود خواسته ای مثل جنگ و سقوط اخلاقی و نیز بلاهای طبیعی ، قحطی و رنج شده اند ، شاهد اتفاقاتی غیر عادی و غیر علمی در آسمان و زمین خواهند بود و در چنین روزهایی ، روزی که کسی از تاریخ آن خبر ندارد ، ندایی از آسمان شنیده می شودکه خبر از فرا رسیدن روز موعود می دهد . پس از آن امام زمان ( عج ) و تعدادی از یارانش؛ با شکوه و جلالی خیره کننده و سوار بر ابرها می رسند و آن روز روز ظهور است . حال به روایت "انجیل لوقا" درباره ی این روز دقت کنید . باب 21 : "زلزله های عظیم و قحطی ها و باتدها پدید می آید علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد . . . در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود . . . . آن گاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابر ها سوار است و با قدرت و جلال عظیم می آید . " خیلی شبیه به روایات ما بود . درست است ؟ حالا روایت "انجیل متی" را که در فصل24 اسژین کتب آمده است بخوانید : "آن گاه پسر انسان را ببینید که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید . . . اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد؛ حتی ملائک آسمان . " او در میان ماست این یکی از روایت معتبر شیعه است : " امام زمان ( عج ) ؛ اگر چه از دیده ها پنهان است ولی در میان مردم رفت و آمد می کند و به اذن خدا ؛ مشکلات آنها را حل میکند ؛ بی آنکه بفهمند کسی که با او سخن گفته اند و یا به یاری آنها آمده ، همان امام منتظرشان است . تنها آنها یی که مقدر باشد و یا صلاحیت داشته باشند ، او را درک میکنند . " حضرت امام صادق ( ع ) نیز فرموده اند : "امام عصر ( عج ) در زمان غیبت ، بین مردم و در بازار هایشان و روی فرش هایشان راه می رود ولی آنها او را نمی شناسند . " در"انجیل مرقس" درباره موعود آخرالزمان که او را "تسلی دهنده" و "روح راستی" نامیده است؛ آمده : " ( خدا تسلی دهنده دیگری به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند . یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند ؛ زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد . اما شما او را می شناسید ؛ زیرا با شما می ماند و در میان شما خواهد بود . " پادشاه همه عالم اگر چه وسعت زمین بسیار است و تعداد اقوام و نژاد های گوناگون فراوان؛ اما بعد از ظهور و بعد از حاکم شدن آرامش ، همه مردم در هر نقطه ای که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند ، زیر پرچم امام زمان ( عج ) جمع می شوند و حکومت ایشان ، عالم گیر می شود . یعنی سلطنت مطلق ! در"تورات" ، درباره حکومت منجی آخرالزمان که با نام "شیلو" از او یاد شده ؛ آمده است : "شیلو دارای حق است و صلح و سلامتی می آورد . . . . " و نیز در قسمت "سفر پیدایش " آمده او ( شیلو ) را اطاعت امتها خواهد بود . " و در کتاب حضرت داوود ( ع ) درباره دوران پس از ظهور چنین آمده است : "از دریا تا دریا و از نهر تا به دور ترین نقطه زمین ، سلطنت خواهد کرد . . . . . تمامی ملوک به او کرنش خواهند کرد و تمامی امت ها اورا بندگی خواهند کرد . . . . . " و نیز در کتاب "دانیال" باب 7 می خوانیم : "پسر انسان با ابر های آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع اقوام و امت ها و زبان ها او را خدمت کنند . . . . " مردگان زنده می شوند روزی که همه مرده ها زنده می شوند ، همان روز قیامتی است که پروزدگار وعده اش را داده است؛ اما در زمان ظهور نیز ، تعداد محدودی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 228صفحه 6