مجله نوجوان 209 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 209 صفحه 31

ران و بازوی جان بست و دیگری کودک جان را در آغوش گرفت. پیش از آنکه جان متوجه شود، بین زمین و آسمان آویزان بود. فردی که او را بسته بود، چند گاز اشک آور و دودزا داخل اتاق انداخت و از پنجره بیرون پرید. قرقرةنصب شده در یک هلی کوپتر فوراً آنها را بالا کشید. چند مرد مسلّحی که جان را هنگام ورود به هتل بازرسی کرده بودند،سر از پنجره بیرون آورده بودند و به طرف هلی کوپتر شلیک می­کردند. هلی کوپتر به سرعت به طرف زیردریایی پرواز کرد. جان ماشینهای پلیس را می­توانست ببیند که به طرف هتل حرکت می­کردند. *** سالها از آن اتفاقات می­گذرد. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اجازة ورود صهیونیستها را به پرو ندادند و با خلع سلاح میکروبی در سراسر جهان، آن اتفاق برای هیچ کشور دیگری نیفتاد. پسر جان که حالا سی سال سن دارد، جزو مهندسان خبرةضد جاسوسی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و از مبارزان جریان هولوکاست است. جان نیز به عنوان یک عکاس خبری مدارک و اسناد بسیار زیادی را علیه افسانةهلوکاست جمع آوری کرد ولی همچنان نژادپرستان و صهیونیستهایی در جهان هستند که برای حفظ موقیعت خود بر وقوع این افسانه پافشاری می­کنند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 209صفحه 31