مجله نوجوان 209 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 209 صفحه 33

طراح جدول: بنیامین اختری افقی 1- این حیوان سست­ترین خانه را دارد- غذایی با تخم مرغ 2- از جزایر ایرانی- محل شکست نیروهای آمریکایی بر اثر طوفان شن 3- تازه (از آن طرف)- یکی از سیارات - از انداختنی­هاست. 4- همان مورچه است- پدر رستم- خطا و گناه 5- بانگ و فریاد- از نعمتهای آسمانی 6- فلزی محکم و با ارزش در پزشکی 7- شهر پیامبر- آسمان 8- از ابزار نجار- مقیاس اندازه­گیری مقدار برق- مرغ سعادت 9- پروردگار- رودی در جنوب کشور- غذای مریض 10- یکی از حالات ماده- پشیمانی 11- شیون- بهترین ارمغان زندگی عمودی 1- جمع علم- محل زندگی امام خمینی (ره) در تهران 2- خبّاز- در را گویند 3- دوتای آن غذای خوشمزه است- پول خرد هندوستان- مظهر زیبایی 4- محل ذخیرة سوخت- نوعی آچار- بعضی از آن کوه می­سازند 5- شهری درون آب- مرکز استان خوزستان 6- از علامات جمع- از اقوام ایرانی 7- از میوه­های بوته­ای تابستان- راه میان کوه 8- پسر عرب- الفت- نامی دخترانه 9- فلزی سرخ رنگ- مجازات نقدی- مادر عرب 10- کلمة پرسش- از اصول دین 11- ستبر و بلند بالا- صلح

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 209صفحه 33