مجله نوجوان 209 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 209 صفحه 34

علی اصغر نصرتی مثل لبخند صبح تو نبودی و ظلم بود و ستم شهر تاریک و ماه پنهان بود خواب با چشم خلق، بیگانه زندگی سخت و مرگ آسان بود بر سر مردم ستمدیده سایة شوم کفر و کافر بود ظلم او چون غروب بی­پایان حرف او نیز حرف آخر بود تا دعای تو در «حرا» پیچید در حرا از خدا ندا پیچید که «بخوان نام من» تو هم خواندی موج آن در دل فضا پیچید با نفسهای گرم تو، پاکی هر کجا مثل رود جاری شد راستی که کلام گرم تو بر دل سنگ سخت، کاری شد آمدی با تو روشنی آمد همه جا چون بهار آذین شد زندگی از تو در نگاه ما مثل لبخند صبح شیرین شد آمدی از تو نور باران شد خانةکوچک دل تنگم اشکی تا ابد نمی­رفتی چون که از رفتن تو دلتنگم

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 209صفحه 34