مجله خردسال 24 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 24 صفحه 16

الو جیقیل، من ساسانم... الان چهار روزه که رسیدم مغازه حسن آقا! پس تو کی می­رسی؟ اگه دکتر اجازه بده دو هفته دیگه عصا به دست خودمو بهت می­رسونم!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 24صفحه 16