مجله کودک 01 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 3

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) · مدیرمسئول : مهدی ارگانی · سردبیران : افشین علاء · مدیر هنری : حسین نیلچیان · تصویرگر : محمدحسین صلواتیان · مدیر داخلی : نادیا علاء · مدیراجرایی : رضا کریمی دونا · دبیر بخش ادبی : مرجان کشاورزی آزاد · دبیر بخش علمی و سرگرمی : سیامک سرمدی · دبیر بخش خبر و گزارش : زهرا سادات موسوی · مسئول عکس : امیرمحمد لاجورد لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : تهران ، خیابان شهیدباهنر ، خیابان یاسر ، خیابان سوده ، شماره 5 ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، طبقه ششم ، تلفن : 2280873 در این شماره می خوانید : 4 "د" مثل دوست : آینه ای برای دوست 5 قصه دوست : آتاسای 8 شعر دوست : آفتاب کوچه های شب 10 گزارش دوست : آخ جون مدرسه! 12 لبخند دوست : زنگ انشاء ، قصه های مدرسه 14 آینه دوست : فهمیده ها ، روزی که مدرسه را آب برد 17 قصه مصور 21 ورزش دوست 22 جدول دوست : دوقلوها 24 دیدار دوست : نادر ابراهیمی 26 قصه دوست (دنباله دار) : ماجرای بچه های جنگل 29 یاد دوست : غذا برای همه 30 دانش دوست : صبحانه یادتان نرود ، شهر پهناوری به نام اینترنت 32 داستان دوست : نامه ای از آسمان 34 بازی دوست : شرح روی جلد هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 3