مجله کودک 01 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 12

لبخند دوست زنگ انشاء تابستان خود را چگونه گذراندید؟ تابستان فصل بسیار خوبی است و زیبایی های فراوان دارد و صدالبته زیبایی های تابستان به چیزهایی نیست که دارد ، بلکه به چیزهایی است که ندارد! مثل مدرسه ، مشق ، درس و از این جور چیزها. در تابستان می توانیم یک تیروکمان درست کنیم و بیفتیم به جان پرنده ها که چقدر کیف دارد ، نگو و نپرس! تازه ، می شود توی تیر کمان ، سنگ گذاشت و بقیه اش را می دانید که چه به سر شیشه های خانه مردم می آید. البته دوستان عزیز باید مواظب باشید که هیچگاه گیر نیفتید ، مثلا خود من که تابستان گذشته یک شیشه را ترکاندم و آقای صاحبخانه گوش مرا به چنگ آورد ، به او گفتم که پدر من شیشه بر است و او را به شیشه بری محله بردم و در فرصتی مناسب که صاحب خانه و شیشه بر مشغول حرف زدن راجع به شیطنت بچه ها بودند ، پاگذاشتم به فرار. پس زنده باد تابستان! انشاهای این صفحه را یک بچه بد می نویسد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 12