مجله کودک 01 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 17

ماجراهای نیکی وَ تختِ خواب سِحرآمیز قسمت اول نوشته و تصویر از : مانا نیستانی تابستان اَست و نیکی تمام وقت بازی می کند! آفرین! برو ... خودشه نگاه کن! تمام روز رو پای «سِگا» نشسته! روزنامه نیکی ، انگار چَسبوندنِت پای دستگاه! فکر نمی کنی بس باشه؟ یه دور دیگه! خواهش می کنم بابا!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 17