مجله کودک 01 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 20

دستشوئی آخه چه تاثیر بدی ... هان؟ وای بابا ، کمک! «ماتاباتا» توی دستشوئیه! چی؟ اومدم پسرم! نیکی توی دستشویی چی دیده. بچه ها ، این رو هفته بعد می فهمید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 20