مجله کودک 01 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 25

نادر ابراهیمی بچه ها را خیلی دوست دارد خانم ابراهیمی ، همسرآقای ابراهیمی در یک تماس تلفنی به ما گفتند که حال آقای ابراهیمی چند روزی است که بهتر شده است. البته ما چند سوال نیز از ایشان پرسیدیم که می خوانید. خانم ابراهیمی از رابطه نادر ابراهیمی با بچه ها بگویید؟ نادر بچه ها را فوق العاده دوست دارد و ما کمتر می بینیم آدمهای بزرگ بچه ها را تا این حد دوست داشته باشند ، به طوریکه اگر به عنوان مثال کودکی را در خیابان ببیند که ایرادی در چهره اش یا رخت و لباسش دارد ، به خاطر او گریه می کند که مثلا چرا این بچه موهایش را شانه نکرده است ، یا چرا این بچه ، پدرش دستش را طوری که می بایست ، نگرفته است. عقیده دارد که اگر قرار باشد بچه ها مثل پدر و مادرشان باشند ، زمان به عقب می رفت. پس پدر و مادرها نباید توقع داشته باشند که بچه هایشان درست مثل آنها باشند. بلکه باید کمک کنند بچه ها با حفظ تربیت پدر و مادر ، به فکر کشف فرداهای بهتر و روشن تر باشند. بهترین ویژگی مثبت شخصیت آقای ابراهیمی چیست؟ آقای ابراهیمی ویژگیهای مثبت فراوانی دارد ، اما چیزی که شاید برای بچه ها هم جالب است ، نظم و ترتیب ایشان است. به طوری که ایشان برای خودش برنامه ریزی سالانه می کند. آن وقت در اسفندماه هر سال تمام کارهایی که در سال گذشته انجام داده بررسی می کند و برای سال آینده برنامه می ریزد که مثلا در سال آینده چقدر باید کتاب بخواند و چقدر باید کتاب بنویسد. علاوه بر این برنامه های ماهانه هم دارد. دقیقا می داند در ماه فروردین چه کارهایی باید بکند و اگر به برنامه ای نرسد ، این برنامه به ماه بعد می افتد ، تا جایی که در آخر سال دیگر برنامه ای باقی نمی ماند. به این ترتیب او به همه کارهایش می رسد. دوست ، آرزو می کند که آقای نادر ابراهیمی سالهای سال بماند و برای بچه ها و بزرگترها قصه های ماندگار بنویسد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 25