مجله کودک 48 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 48 صفحه 8

شعر دوست عطر خنده ی امام افشین علاء در اتاق کوچکم هست قاب روشنی توی قاب عکس من آفتاب روشنی *** قاب عکس کوچکم صبح و ظهر و عصر شام عطر می پراکند عطر خنده ی امام

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 8