مجله کودک 82 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 82 صفحه 35

نیایش خدایا ، وقتی که نیایش می کنم، یعنی دارم با تو حرف می زنم، و هنگامی که ساکتم، یعنی تو داری با من حرف می زنی، من الان حضور تو را در نزدیکی خودم احساس می کنم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 82صفحه 35