مجله کودک 97 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 97 صفحه 7

به طور مثال، خود من خیلی وقتها از روپوش سفید استفاده نمیکنم تا بچهها فراموش کنند به عنوان یک بیمار پیش دکتر آمدهاند و راحتتر بتوانند با پزشکشان همصحبت شوند. شما اگر روزی بیمار شوید، به پزشک دیگری مراجعه میکنید یا ترجیح میدهید خودتان دکتر خودتان باشید؟ البته بستگی به نوع بیماری دارد. مثلا اگر یک سرماخوردگی ساده باشد، شاید خودم برای خودم داروهای لازم را تجویز کنم. اما معمولا ترجیح میدهم که هم خودم و هم اعضای خانوادهام هنگام بیماری به پزشک دیگری مراجعه کنیم. چون با قضاوت یک همکار بیطرف، بیماری احتمالیمان سریعتر تشخیص داده میشود. چرا میگویند اکثر پزشکان بدخط هستند؟ اتفاقا خیلی هم ناحق نمیگویند! بیشتر پزشکان و از جمله خود من، چون از زمان دانشجویی به تند نوشتن عادت کردهایم، معمولا دست خط زیبایی نداریم که این هم یکی از معایب شغل پزشکی است. کمی از روز پزشک برایمان بگویید. روز پزشک روز است که به یاد حکیم ابوعلی سینا پزشک و دانشمند مشهور کشورمان نامگذاری شده است. در این روز خیلی از بیماران ما را شرمنده میکنند و با تهیه هدیه یا ارسال پیامهای تبریک، ما را مورد لطف خودشان قرار میدهند. به یاد ماندنیترین هدیهای که در روز پزشک دریافت کردهاید چه چیزی بوده است؟ شاید نقاشی زیبای کودک پنجسالهای که به مناسبت روز پزشک برای من کشیده و هدیه آورده بود، به یاد ماندنیترین هدیهای باشد که تا به حال از کسی گرفتهام.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 97صفحه 7