مجله کودک 102 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 102 صفحه 6

گزارش دوست از کودکی پیشتاز بود هشتم مهرماه سالروز شهادت «شهید سیّد موسی نامجو» وزیر دفاع و یکی از فرماندهان دلیر ارتش کشورمان است. در این شماره به مناسبت سالروز شهادت این شهید عزیز به «موزة شهدا» موزة بزرگی که در آنجا از آثار شهیدان نگهداری میشود، آمدهایم تا ضمن تهیّه گزارش کوتاهی از این موزه، با زندگی و مبارزات شهید نامجو آشنا شویم. در ابتدای ورود به موزه، بعد از قرائت فاتحه برای شادی روح تمام شهیدانی که از آثار آنها در این موزه نگهداری میشود، سراغ مدیریت موزه را میگیرم. آقای «ناصر قاسمی» مدیر موزة مرکزی شهداست. ایشان در مورد این موزه میگوید: «موزة شهدا در سال 1375 با هدف جمعآموزی، نگهداری و نمایش آثار و اسناد گرانقدر مربوط به شهدا راهاندازی شد. از همان ابتدا به خاطر استقبال گستردة مردم، خیلی زود در سایر نقاط کشورمان نیز شعبههایی از این موزه افتتاح شد. در حال حاضر به غیر از این موزه که موزة مرکزی به حساب میآید، 12 موزة دیگر نیز در سایر نقاط تهران و دیگر شهرهای کشورمان با نام گنجینههای شهدا مشغول به فعالیت هستند.» آقای قاسمی ادامه میدهد: «در این موزه بخشهای مختلفی وجود دارد که در هر بخش، آثار مکتوب و حجمی یک شهید به نمایش درآمده است. بهطور مثال از میان آثار مکتوب به نمایش گذاشته از شهیدان، به زندگینامهها، وصیتنامهها و دستنوشتههای شهیدان میشود اشاره کرد. از میان آثار غیرمکتوب هم اسلحه، لباس، کتاب و سایر لوازمی که شهید در هنگام شهادت به همراه خود داشته است.» بعد از توضیحات آقای قاسمی، از ایشان سراغ بخشی را میگیریم که مربوط به شهید نامجو است. به اتّفاق آقای قاسمی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 102صفحه 6