مجله کودک 102 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 102 صفحه 7

به غرفهای که در آن از آثار این شهید بزرگوار نگهداری میشود، میرویم. وصیتنامه، آلبوم عکس، زندگینامه و لباس نظامی شهید نامجو تعدادی از آثار به جا مانده از این شهید بزرگوار است که در موزةشهدا نگهداری میشود. ابتدا به سراغ زندگینامة شهید نامجو میرویم. «در 26 آذر سال 1317 سیّد موسی نامجو در بندر انزلی و در میان خانوادهای مومن و خداجو به دنیا آمد. پدر موسی حافظ قرآن بود و در میان اهالی محل، به دینداری و تقوا شهرت داشت. شاید به همین خاطر موسی از همان دوران کودکی دینداری و پرهیزگاری را با تمام وجود احساس کرده او در میان کودکان همسنّ و سال خود از هوش و ذکاوت خاصّی برخوردار بود. همین هوش خارقالعاده باعث شد تا او دو سال زودتر از سایر بچّهها یعنی در سنّ پنج سالگی به کلاس اوّل دبستان برود، و در همان سال اوّل دبستان هم شاگرد اوّل کلاسشان بشود.» بعد از مرور گوشهای از زندگینامة شهید نامجو در دوران کودکی و در سالهای ابتدای تحصیل، نگاهی به مصاحبههای اعضای خانوادة ایشان با نشریات سال 1360 یعنی سال شهادت ایشان میاندازم. همسر شهید نامجو در مصاحبهای با مجلّة «جوانان» تاریخ بیست و چهارم مهرماه سال هزار و سیصد و شصت، یعنی چند روز بعد از شهادت ایشان میگوید: «او هیچوقت قبول نمیکرد از امکاناتی که حقّ او بود و حتّی نظامیان ساده نیز از آنها استفاده میکردند، استفاده کند. بهطور مثال هنگامی که قرار بود از طرف ارتش، خانة کوچکی را برای زندگی در اختیار ما قرار دهند،خطاب به اعضای خانوادهاش گفت: این حقّ ما نیست، از ما محتاجتر هم در ارتش وجود دارند که از این خانه استفاده کنند.» «مریم نامجو» فرزند شهید نامجو نیز که در هنگام شهادت پدر، دوران کودکی خود را میگذرانده است، در مصاحبهای با روزنامةجمهوری اسلامی در تاریخ بیست و هفتم آبان سال هزار و سیصد و شصت، یعنی حدود یک ماه بعد از شهادت پدر بزرگوارش میگوید: «رفتار پدرم با من خیلی خوب بود، او وقتی که شبها به خانه میآمد، درسهایم را نگاه میکرد،به من دیکته میگفت و خیلی موقعها هم در مورد شهادت با من صحبت میکرد. او همیشه میگفت: شهادت نعمت بزرگی است.» بعد از مرور کوتاهی بر آثار نگهداریشده از شهید نامجو در موزة مرکزی شهدا، آقای قاسمی میگوید: «البتّه بد نیست بچّهها این را هم بدانند که هشتم مهرماه علاوه بر سالروز شهادت شهید نامجو، مصادف با سالروز شهادت شهیدان والامقام دیگری هم هست، مثل شهیدان فلّاحی، فکوری، کلاهدوز و جهانآرا. من در همینجا از تمام بچّهها دعوت میکنم تا با بازدید از موزة شهدا، با زندگی این شهیدان عزیز و دیگر شهدای بزرگوارمان آشنا شوند.» «دوست» فرارسیدن هشتم مهرماه سالروز شهادت شهیدان نامجو، فلّاحی، فکوری، کلاهدوز و جهانآرا را گرامی میدارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 102صفحه 7