مجله کودک 105 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 105 صفحه 4

بهترین امانتدار حکایت دوست شبی از شب­های سرد سال بود . امام علی(ع) می­­خواست بخوابد ، ولی رواندازی برای حفظ بدنش از سرما نداشت. امام یکی از یاران خودشان را صدا زدند و رواندازی خواستند . او رفت و چند لحظه بعد با یک روپوش خوب برگشت و آن را به امام داد . حضرت علی (ع) نگاهی به روپوش کردند و پرسیدند :« این روپوش متعلق به چه کسی است ؟» او جواب داد : «از بیت­المال* است.» امام روانداز را پس دادند و فرمودند :« بیا این را بگیر و به همان جایی که از آن برداشتی ، بازگردان ! این را بدان که اگر در تمام عمرم همۀ شب­های سرد زمستان را بدون روانداز بمانم در هوای سرد بخوابم ، خیلی بهتر از آن است که در مال و دارایی مردم خیانت کنم !» آن شب امیر مؤمنان بدون روانداز خوابیدند و سرمای هوا را به جان خریدند ، امّا رواندازی را که امانت مردم به حکومت بود ، هرگز به روی خود نکشیدند . * بیت­المال : اموال و دارایی­های مردم که به صورت امانت در اختیار حکومت است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 105صفحه 4