مجله کودک 119 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 119 صفحه 14

دانش دوست به بزرگی چند ریشتر واژه «ریشتر» را از اخبار شنیده اید یا در روزنامه ها آن را خوانده اید. ریشتر واحد اندازه گیری زمین لرزه است. «چارلز ریشتر» دانشمندی بود که در سال 1314 هجری شمسی (1935 میلادی) شیوه سنجش بزرگ امواج زلزله را ایجاد کرد. از آن زمان به بعد، مقدار بزرگ موج های زمین لرزه را با مقیاس «ریشتر» اندازه می گیرند. او اعداد یک تا نه را برای این کار پیشنهاد کرد. در هر عدد، انرژی زمین لرزه و در نتیجه قدرت آن بیان می شود. مثلاً اگر شدت زمین لرزه ای یک ریشتر باشد، یعنی این که انرژی حدود 200 گرم دینامیت آزاد شده است، که البته مقدار زیادی نیست. موج یک ریشتری زمین لرزه را هیچ کس احساس نمی کند، فقط دستگاه های زلزله سنج که به «سیسموگراف» معروفند، آن را اندازه می گیرند. در تقسیم بندی ریشتر، هر عدد که اضافه می شود، شدت زمین لرزه حدود 31 مرتبه بیشتر از عدد قبل از خود می شود. مثلاً زمین لرزه ای با عدد 2 در مقیاس ریشتر، 31 بار قوی تر از زمین لرزه یک ریشتری است. البته تا به حال زلزله 9 ریشتری در هیچ کجا رخ نداده است. شاید چنین زلزله ای در گذشته های دور که اسباب و لوازم ثبت کردن وجود نداشته، روی داده باشد، امّا اطّلاعی از آن نداریم. قدرت انرژی زمین لرزه 9 ریشتری برابر انرژی حاصل از انفجار 150 میلیون تُن مواد منفجره تی ان تی (ماده اصلی دینامیت) است. بزرگ ترین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 119صفحه 14