مجله کودک 154 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 154 صفحه 38

به مناسبت 20 مهر - روز بزرگداشت حافظ خوشا شیراز و وضع بی مثالش ... « شیراز » یکی از مناسب ترین آب و هواها را در بین شهرهای کشورمان دارد. متوسط درجه حرارت این شهر، حدود 16 درجه سانتی گراد است که دمای مناسبی است. بهار شیراز از مثال زدنی ترین فصل های این شهر است و شاید این محیط مساعد باعث پرورش شاعران، نویسندگان و دانشمندان بزرگ این شهر در دوره های مختلف شده است. شیراز گاه آباد و گاهی خراب شده است. زمانی بر آبادانی شهر افزوده شد و زمانی دیگر سیل و یورش سپاهیان افغان آنرا خراب کرد. در دوره کریم خان زند، مرکز حکومت ایران شد و بر عمران و آبادانی آن کوشش زیادی شد. اما در دوره آغامحمدخان قاجار، فرمان ویرانی شهر داده شد. طاعون سراسر شهر را فراگرفت و زلزله نیز گاه و بیگاه شهر را مورد حمله قرار داد. اما شیراز ، امروز از شهرهای مهم و زیبای ایران است. « حافظ » شاعر و عارف نام آور، زاده این شهر است و در همین مکان نیز آرمیده است. اولین آرامگاه آبرومند و مناسب شخصیت حافظ توسط کریم خان زند ساخته شد. او کنار آرامگاه دستور داد، آب انباری نیز ساخته شود تا در آن از آب منطقه رکن آباد شیراز پر کنند. حافظ از یک خودروی آتش نشانی فرودگاه گنجایش حمل ده هزار لیتر آب را دارد. جالب است بدانید اگر شما هر روز یک لیتر آب بنوشید، 27 سال بعد، ده هزار لیتر آب نوشیده اید !

مجلات دوست کودکانمجله کودک 154صفحه 38