مجله کودک 169 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 169 صفحه 31

31 راه سوم : می تواند از رنگ قرمز شال آقای چوپان استفاده کند راه چهارم : رنگ صورتی هم به نارنجی وقرمز نزدیک است... پیام اخلاقی: شما نباید اینقدرنسبت به رنگ لباستان حساسیت نشان بدهید. راه راه سفید وزرد هم قشنگ است. ►◦ سرباز ارتش روسیه - سال 1916 ◦ ناوی ارتش سرخ شوروی - سال 1939◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 169صفحه 31