مجله کودک 245 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 245 صفحه 18

هدیهی روز پدر اگر میخواهید یک قلم یا یک عطرافشان به پدرتان هدیه دهید، بستهبندی زیبای این هفته به کمک شما خواهد آمد. وسایل مورد نیاز: · هدیهی استوانهای شما (مانند قلم یا عطرافشان) · یک لوله استوانهای از مقوا (مانند لولهی مقوایی خالی مخصوص دستمال کاغذیها) · کاغذ کادو · چسب نواری · قیچی · روبان روش کار 1. هدیهتان را داخل استوانهی مقوایی قرار دهید. دور استوانه را کاغذ کادو بپیچید و چسب بزنید. 2. دو تکه روبان ببرید و در انتهای دو طرف کاغذ کادوی لوله شده بپیچید و گره بزنید. شاگردان کلاس او را مسخره میکنند. آنها به او میگویند که او حتماً جایزهی نوبل را خواهد برد! 3.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 245صفحه 18