مجله کودک 273 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 273 صفحه 43

نام اسلحه: مورتار 82 میلی متری کشور سازنده: روسیه (شوروی سابق) وزن: 11 کیلوگرم سرعت حرکت گلوله: 211 متر برثانیه حداکثر برد:3000 متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 273صفحه 43