مجله کودک 470 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 470 صفحه 22

Õ نام خودرو: فهد Õاسلحه: ندارد Õ نام کشور سازنده: مصر Õ حداکثر سرعت: 90 کیلومتر در ساعت Õ تعداد خدمه: 2 تا 10 نفر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 470صفحه 22