کتاب بیع
خیارات
خیار حیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خیار حیوان

دوم: خیار حیوان

‏هرکس حیوانی را بخرد برای او از وقت عقد تا سه روز خیار ثابت است. و در این که‏‎ ‎‏فروشنده نیز در صورتی که ثمن حیوان باشد، این خیار را داشته باشد اشکال است، بلکه‏‎ ‎‏نبود آن خالی از قوت نیست.‏

مسأله 1 ـ‏ اگر مشتری در حیوان تصرفی کند که نوعاً دلالت بر رضایت دارد و غالباً‏‎ ‎‏کشف از رضایت او می کند، خیار او ساقط می شود، مانند نعل زدن چهارپا و بریدن سم و‏‎ ‎‏چیدن مو و رنگ نمودن آن، بلکه و رنگ نمودن موی آن (بدون چیدن) و غیر این ها، ولی‏‎ ‎‏هرتصرفی و انجام هر کاری جزء تصرفات کاشف از رضایت محسوب نمی شود مانند‏‎ ‎‏سوار شدن آن به مقداری که قابل توجه نباشد و علف و آب دادن به آن.‏

مسأله 2 ـ‏ اگر حیوان در مدت خیار تلف شود از مال بایع است؛ پس بیع باطل می شود‏‎ ‎‏و مشتری اگر ثمن را به بایع داده به او مراجعه می کند.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 589

مسأله 3 ـ‏ عیبی که بدون کوتاهی مشتری در آن سه روز، در حیوان پیدا شود مانع فسخ‏‎ ‎‏و رد نمی شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 590