کتاب زکات
مقصد دوم: در زکات بدن
مقدار زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مقدار زکات فطره

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدار زکات فطره

مقدار زکات فطره


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 394

‏مقدار زکات فطره از هر نوع قوت و غذایی که باشد یک صاع است حتی از شیر. و‏‎ ‎‏«صاع» چهار مُدّ است و این چهار مدّ نه رطل، به رطل عراقی و شش رطل، به رطل مدنی‏‎ ‎‏است و این چهار مدّ (یا نه رطل و شش رطل) ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال‏‎ ‎‏صیرفی است؛ پس صاع به حسب «حُقّۀ» نجف ـ که نهصد و سی و سه مثقال و ثلث مثقال‏‎ ‎‏است ـ از نصف حُقّه و نصف «وُقِیَّة» و سی و یک مثقال، دو نخود کمتر می باشد. و به‏‎ ‎‏حسب «حُقّۀ» اسلامبول ـ که دویست و هشتاد مثقال است ـ دو حقّه و سه ربع «وُقِیَّة» و یک‏‎ ‎‏مثقال و سه چهارم مثقال است. و به حسب «من» شاهی ـ که هزار و دویست و هشتاد‏‎ ‎‏مثقال است ـ از نصف من، بیست و پنج مثقال و سه ربع مثقال کمتر. و به حسب کیلوگرم‏‎ ‎‏که در این زمان متعارف است نزدیک سه کیلوگرم است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 395