همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س)
نقش قرآن در جامعه از دیدگاه امام خمینی رحمة الله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حبیبی، محمد

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

نقش قرآن در جامعه از دیدگاه امام خمینی رحمة الله

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش قرآن در جامعه 

 

‏ ‏

از دیدگاه امام خمینی(رحمةالله)

 

‏ ‏

محمد حبیبی

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 429

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 430

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

چکیده

‏قرآن راهنمای جامعه است. سعادت دنیا و آخرت جامعه را قرآن تأمین می‌کند.‏

‏این مطالب از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول سعی کردیم دربارة نقش ‏‎ ‎‏قرآن در اصلاح جامعه بحث کنیم. چون که به نظر می‌رسد که وجود جامعه سالم به ‏‎ ‎‏وجود می‌آید هنگامی که افراد آن سالم باشند. ‏

‏در فصل دوم سعی کردیم که نظرهای حضرت امام‏‏(رحمةالله)‏‏ را دربارة وجود نقش قرآن در ‏‎ ‎‏تأمین زندگی و سعادت دو جهان جامعه ارائه دهیم.‏

‏در فصل سوم مطرح می‌کنیم که امام‏‏(رحمةالله)‏‏ توصیه می‌کند جامعه از قرآن دور نباشد. ‏‎ ‎‏چون‌که قرآن مایة پیروزی و عزت ملت است.‏

‏آخرین فصل پیرامون انسان‌سازی است. چون مفهوم انسان‌سازی بر جامعه‌سازی ‏‎ ‎‏منطبق است، آن را جزء بحث قرار دادیم.‏

‏همانا این مقاله دارای نقصان زیادی می‌باشد، به همین جهت قبل از همه چیز عفو و ‏‎ ‎‏بخشش خوانندگان محترم را می‌طلبیم.‏

‏ ‏

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 431

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏خداوند متعال در کتاب شریف قرآن می‌فرماید:‏

وَنَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْء‏؛‏‎[1]‎‏ و ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم در ‏‎ ‎‏حالی که روشنگر همه چیز است.‏

‏در یک روایت امام صادق‏‏(علیه السلام)‏‏ نیز فرموده است:‏

‏همانا خداوند تعالی همه چیز را در قرآن بیان فرموده است. به خدا قسم هیچ ‏‎ ‎‏چیزی نیست که انسان بدان نیاز داشته باشد اما خدا آن را بیان نکرده باشد.‏‎[2]‎

‏نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی دربارة این آیه، این است که قرآن کتاب کلی ‏‎ ‎‏است. وی می‌گوید:‏

‏از این تعبیر با توجه به وسعت مفهوم «لکلّ شیء» به خوبی می‌توان استدلال ‏‎ ‎‏کرد که در قرآن، بیان همه چیز هست.‏‎[3]‎

‏در نظر وی کلمه ‏کُلِّ شَیْءٍ‏ دارای مفهومی عام و گشاده است و بر همین اساس ‏‎ ‎‏می‌گوید قرآن همه چیز را بیان می‌کند. ‏

‏امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ نیز دربارة قرآن فرموده است:‏

‏قرآن همه چیز است.‏‎[4]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 432

‏به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که قرآن کتاب جامع شئون زندگی همة انسان‌ها تا ‏‎ ‎‏روز قیامت است. همه انسان‌ها می‌توانند در طول زندگی خود رهنمودهای زندگی را از ‏‎ ‎‏قرآن بگیرند.‏

‏ما در زندگی، درباره هر چیزی که می‌خواهیم بحث و برنامه‌ریزی کنیم می‌بینیم ‏‎ ‎‏قرآن هم برای آن برنامه دارد. برای مثال وقتی راجع به جامعه صحبت می‌کنیم می‌بینیم ‏‎ ‎‏قرآن هم پیرامون آن حرفی می‌زند و مطالبی را بیان می‌کند.‏

‏مسلّم است که قرآن کتاب هدایت است. اگر قرآن برای امور مهم زندگی که ضامن ‏‎ ‎‏خوشبختی انسان‌هاست چراغ هدایت را روشن نکند. و سکوت کند، سکوتش برخلاف ‏‎ ‎‏هدف و حکمت آفرینش وی می‌باشد.‏

‏بلی قرآن کتاب هدایت است. اما هدایت برای کیست؟ این کتاب برای راهنمایی ‏‎ ‎‏«انسان» است.‏‎[5]‎‏ هر موجودی که نوع‏‎[6]‎‏ خودِ انسان باشد قرآن برایش ‌هادی و راهنماست. ‏‎ ‎‏از این جهت می‌توان گفت که منظور از انسان نه فقط زید و بکر و علی و امثال ‏‎ ‎‏اینهاست؛ بلکه هر مصداق انسان «انسان» است؛ چه تنها زندگی بکند، چه گروهی که ‏‎ ‎‏بدان جامعه نیز گفته می‌شود.‏

‏اینک که قرآن حاوی همه امور است مراد از آن چیست؟ محور همه چیز بودن قرآن ‏‎ ‎‏چگونه است؟ این‌جا باید دانست که اساس همه اموری که در قرآن کریم وجود دارد ‏‎ ‎‏به منظور هدایت است. حرف اول قرآن معرفت به خداست.‏‎[7]‎‏ و ماورای آن، همه هدایت ‏‎ ‎‏است.‏‎[8]‎

‏علامه طباطبایی در تفسیر ‏‏المیزان‏‏ نگاشته است:‏

‏مراد از کل شیء همه آن چیزهایی است که برگشتش به هدایت باشد.‏‎[9]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 433

‏امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ هم فرموده است: ‏

‏بدان که این کتاب شریف، چنانچه خود، بدان تصریح فرموده، کتاب هدایت و ‏‎ ‎‏راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نوربخش سیر ‏‎ ‎‏الی الله است.‏‎[10]‎

‏از آن‌جا که موضوع این مقاله در سایه موضوع «قرآن از دیدگاه امام خمینی» است ‏‎ ‎‏سؤال می‌شود که نظر امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ درباره قرآن چیست؟‏

‏کسانی هستند که قرآن را فقط برای مطالعه کردن که در مساجد خوانده می‌شود و ‏‎ ‎‏در مسائل اجتماعی هیچ جایگاهی ندارد تصور می‌کنند. در حالی که امام ‏‏(رحمةالله)‏‏ درباره ‏‎ ‎‏نقش مهم قرآن در همه چیز تصریح کرده است: ‏

‏آیاتی که مربوط به جامعه بود آیاتی که مربوط به سیاست بود. آیاتی که مربوط ‏‎ ‎‏به جنگ بود. آیات زیادی که اکثر آیات مربوط به این مسائل است، این‌ها را ‏‎ ‎‏منسی کرده بودیم. یعنی، ما را وادار کرده بودند که منسی باشد.‏‎[11]‎

‏در جایی دیگر فرموده است:‏

‏انسان غیر محدود است و مربی انسان غیر محدود است. و نسخة تربیت انسان ‏‎ ‎‏که قرآن است غیر محدود است‏‏؛‏‏ نه محدود به عالَم طبیعت و ماده است، نه ‏‎ ‎‏محدود به عالَم غیب است، نه محدود به عالَم تجرد است. همه چیز است.‏‎[12]‎

‏همچنین فرموده است:‏

‏اسلام همه چیز برای مسلمین آورده است، همه چیز. قرآن در آن همه چیز ‏‎ ‎‏است.‏‎[13]‎

 


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 434

فصل اول: جایگاه کلی قرآن در اصلاح افراد جامعه

‏ما یک همچو کتابی داریم که مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، ‏‎ ‎‏کشورداری و همه چیزها در آن هست.‏‎[14]‎

‏طبق فرمودة حضرت امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏: قرآن یک کتاب کلی است و تنها در بردارنده ‏‎ ‎‏امور معنوی نیست. قرآن نه تنها امور شخصی و فردی را؛ بلکه همه امور انسان‌ها را ‏‎ ‎‏همچون امور اجتماعی، سیاسی و کشورداری را هم اصلاح می‌کند.‏

‏جامعه به معنای گروهی از انسان‌هاست که در سرزمینی زندگی می‌کنند و به‌طور ‏‎ ‎‏نسبی از مشارکت فرهنگی، تشکل مدنی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند.‏‎[15]‎‏ یک جامعه ‏‎ ‎‏از افراد گوناگون تشکیل یافته است. کوچک‌ترین گروه اجتماعی، خانواده است، سپس ‏‎ ‎‏مجموعه‌ای از خانواده‌های یک روستا، بعد شهر، کشور و... .‏

‏زندگی هر انسانی دارای سه بعد است: اول ارتباط زندگی فرد با خویش است؛ دوم ‏‎ ‎‏ارتباط زندگی خود با جامعه است و سوم ارتباط زندگی خود با خداوند تعالی است.‏

‏در هر یک از ابعاد زندگی، خداوند قوانین مخصوصی برای انسان قرار داده است تا ‏‎ ‎‏انسان در همه آن‌ها موفق باشد. خداوند آن قوانین را کتاب‌های آسمانی‌اش قرار داد که ‏‎ ‎‏در زمان معاصر، در قرآن کریم مکتوب است. ‏

‏اگر تمام افراد یک جامعه، همة قوانین زندگی سه بعدی خویش را رعایت کنند یک ‏‎ ‎‏جامعه سالم شکل می‌گیرد. بنابراین یک جامعه سالم وقتی افراد آن جامعه سالم باشند شکل ‏‎ ‎‏خواهد گرفت. پس می‌توان گفت ابعاد زندگی جامعه هم، از ابعاد زندگی افراد جامعه شکل ‏‎ ‎‏می‌گیرد. به این معنا که اگر سه بعد زندگی همه افراد جامعه سالم باشد، چنین خواهد شد ‏‎ ‎‏که یک مجموعه‌ای از افراد سالم با ارتباط سالم در کنار هم زندگی می‌کنند.‏

‏قرآن به عنوان یک کتاب هدایت، همه آن ابعاد را به خوبی اداره می‌کند. قوانین و ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 435

‏دستوراتی برای جامعه و افراد آن می‌گذارد. امام‏‏(رحمةالله)‏‏ در این باره فرموده است:‏

‏ما یک همچو کتابی داریم که مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، ‏‎ ‎‏کشورداری و همه چیزها در آن هست.‏‎[16]‎

‏برای توضیح بیشتر سعی می‌کنیم نظریه‌های حضرت امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏ را درباره نقش ‏‎ ‎‏قرآن در ابعاد زندگی انسان بیاوریم. نتیجه چنین خواهد بود که جایگاه قرآن در تنظیم و ‏‎ ‎‏اصلاح ابعاد زندگی افراد جامعه و ایجاد یک جامعه سالم و صالح بسیار مهم است. ‏‎ ‎‏بنابراین از یک لحاظ می‌بینیم که می‌توانیم نقش قرآن در جامعه را همان وجود نقش ‏‎ ‎‏قرآن در اصلاح افراد جامعه تصور نماییم.‏

‏نقش قرآن در تنظیم و اصلاح زندگی افراد جامعه از دیدگاه امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏ به شرح ‏‎ ‎‏ذیل است: ‏

1. اصلاح زندگی شخص در ارتباط با خود

‏از نظر امام اولین کارکرد قرآن کریم در اصلاح جامعه، اصلاح افراد آن جامعه است. ‏‎ ‎‏افراد را اصلاح می‌کند سپس وقتی افراد اصلاح شدند دستور می‌دهد که خود آن افراد، ‏‎ ‎‏جامعه را اصلاح کنند.‏

‏امام دربارة این بعد زندگی چنین می‌فرماید:‏

‏کتاب خدا آمده است که انسان را انسان کند. و همان‌طوری که جامعه‌اش را ‏‎ ‎‏اصلاح بکند خودش ‏‎]‎‏را‏‎[‎‏ هم کامل کند تا برسد به مرتبه عالی.‏‎[17]‎

‏در این‌باره قرآن به افراد جامعه دستور می‌دهد تا خودشان را تهذیب و اصلاح بکند. ‏‎ ‎‏سپس در مراحل بعد به آن‌ها دستور می‌دهد تا دیگران را اصلاح کنند.‏‎[18]‎‏ قبل از این‌که ‏‎ ‎‏خودش را اصلاح کند نباید دیگران را اصلاح کند. چون ‏«فاقد الشیء لا یؤتی»‏؛ یعنی ‏‎ ‎‏کسی که چیزی ندارد محال است به دیگری، چیزی اعطا کند. ‏


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 436

‏خلاصه، قرآن به انسان دستور می‌دهد تا در این بعد زندگی‌اش (ارتباط زندگی خود ‏‎ ‎‏با خود) خودش را اصلاح کند. بر همین اساس است که در اصلاح زندگی شخص ‏‎ ‎‏نقش مهمی دارد.‏

‏همه آن به این هدف است که انسان برسد به مرتبه عالی.‏‎[19]‎

2. اصلاح زندگی شخص در ارتباط با جامعه

‏قرآن در اصلاح جامعه نیز نقش مهمی دارد. به مؤمنان دستور می‌دهد تا جامعه خود را ‏‎ ‎‏اصلاح کنند. چون اصلاح کردن جامعه بدون وجود افراد جامعه ـ به عنوان واسطه ـ ‏‎ ‎‏محال است. دستور به اجرا کردن امر به معروف و نهی از منکر نمونه‌ای از دستورهای ‏‎ ‎‏قرآن و اهمیت دادن به زندگی اجتماعی است. مسلّماً تحقق چنین امری بدون وجود ‏‎ ‎‏انسان به عنوان واسطه تحقق‌ناپذیر است.‏

‏قرآن کریم حاوی دستوراتی عام برای دومین بعد زندگی انسان است. امام خمینی‏‏(رحمةالله) ‏‎ ‎‏فرموده:‏

‏آن قرآن را شما ملاحظه می‌کنید، قرآن مسایل سیاسیش و جنگیش و مقاتله‌اش ‏‎ ‎‏و اینهایش زیاد در آن طرح شده.‏‎[20]‎

‏و نیز فرموده: ‏

‏ما یک همچو کتابی داریم که مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، ‏‎ ‎‏کشورداری و همه چیزها در آن هست.‏‎[21]‎

‏در جای دیگری هم فرموده:‏

‏مسأله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکت‌داری و در عین ‏‎ ‎‏حال که همه این‌ها عبادات است، عبادات جدای از سیاست و مصالح اجتماعی ‏‎ ‎‏نبوده است.‏‎[22]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 437

‏برای نمونه، در اثبات وجود نقش قرآن در زندگی اجتماعی بشر سخنی از امام ‏‎ ‎‏می‌آوریم:‏

‏اگر این اجتماع بزرگ اسلام یک وقتی به هم نزدیک بشوند و پیوند کنند، دیگر ‏‎ ‎‏هیچ قدرتی نمی‌تواند با این‌ها مقابله کند.‏‎[23]‎

‏امام در این سخن می‌خواهد ثابت کند که همبستگی یا وحدت دستور قرآن است.‏

3. اصلاح زندگی شخص در ارتباط با خدا

‏بی‌شک، قرآن دربارة سومین بعد زندگی حرف‌های زیادی دارد. اساس همه دستورات ‏‎ ‎‏قرآن در سومین بعد زندگی تقوا و پرهیزگاری است. ‏

‏چون بحث ما درباره قرآن و جامعه است برای این‌که از مسیر بحث، دور نشویم ‏‎ ‎‏نظر امام را درباره بعد سوم زندگی نمی‌آوریم.‏

‏اگر افراد جامعه سالم باشند و به هم بپیوندند، جامعه سالمی به وجود می‌آید. قرآن ‏‎ ‎‏برای ایجاد اصلاح در سه بعد زندگی، قوانینی وضع کرده است که اگر رعایت بشود، ‏‎ ‎‏جامعه سرانجام خوبی دارد. جایگاه و نقش کلی قرآن در جامعه به این معناست.‏

خلاصه

‏نقش قرآن در سه بعد زندگی را می‌توان چنین خلاصه کرد:‏

‏الف) در ارتباط انسان با خود:‏

‏قرآن دستور می‌دهد که انسان قبل از همه چیز خودش را اصلاح کند.‏

‏ب) در ارتباط انسان با جامعه:‏

‏قرآن حاوی دستورات مهمی شامل امور اجتماعی، سیاسی، جنگی و امثال ‏‎ ‎‏این‌هاست. همچنین به وحدت بین افراد دستور می‌دهد.‏

‏ج) در ارتباط با خدا: ‏

‏قرآن دستور می‌دهد که انسان باید مطیع خدا باشد.‏

 


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 438

فصل دوم: سعادت دو جهان جامعه

‏«قرآن کریم»ی که سعادت همه بشر را بیمه کرده است. «قرآن کریم»ی که هر ‏‎ ‎‏کس در زیر بیرق او واقع بشود در دنیا و آخرت سعید است.‏‎[24]‎

‏هیچ جامعه‌ای نیست که سعادت را دوست نداشته باشد. همه انسان‌ها فطرتاً سعادت ‏‎ ‎‏را دوست دارند. ولی همه نمی‌توانند سعادت حقیقی را تشخیص دهند. دین ما به ما ‏‎ ‎‏بیان می‌کند که سعادت حقیقی انسان مال و ثروت نیست. جاه و مقام نیست. سعادت ‏‎ ‎‏حقیقی انسان بهشت است. امام علی‏‏(علیه السلام)‏‏ فرمود: قیمت انسان فقط بهشت است. انسان ‏‎ ‎‏نباید خودش را برای چیزی دیگر بفروشد.‏

‏سعادت حقیقی انسان، رسیدن به رضایت خداوند است. راه رسیدن به سعادت ‏‎ ‎‏چیست؟ امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ می‌فرماید: قرآن تنها کتاب آسمانی است که راه رسیدن به ‏‎ ‎‏سعادت حقیقی دو جهان را بیان می‌کند.‏

‏قرآن بیان کرده است که سعادت فقط از آن پرهیزگاران و باتقوایان است. خداوند ‏‎ ‎‏می‌فرماید: ‏إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازاً‏؛‏‎[25]‎‏ مسلماً برای پرهیزگاران، نجات و پیروزی بزرگی است. ‏‎ ‎‏این آیه روشن می‌سازد که پیروزی بزرگ برای پرهیزگاران است، نه برای غیر آنان.‏

‏کسانی که از قرآن دور هستند آیا پرهیزگارند؟ هرگز این‌طور نیست. ابتدا باید بدانیم ‏‎ ‎‏پرهیزگاری چیست، و پرهیزگاران کیستند؟ آیت الله مشکینی درباره پرهیزگاری ‏‎ ‎‏می‌گوید:‏

‏حفظ نفس از مخالفت خداوند تعالی به کمک انجام دادن آنچه که او حلال کرده ‏‎ ‎‏و ترک آنچه که او حرام نموده.‏‎[26]‎

‏بنابراین کسانی که واجبات را انجام می‌دهند و محرمات را ترک می‌کنند، ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 439

‏پرهیزگارند. و کسانی که این‌طور نیستند، پرهیزگار نیستند. کسانی که پرهیزگاری پیشه ‏‎ ‎‏نمی‌کنند قطعاً به سعادت نخواهند رسید. از این جهت جامعه‌ای که دارای این افراد ‏‎ ‎‏باشد، باید به سعادت برسد.‏

‏سؤال دیگری مطرح است و آن، این‌که واجبات و محرمات را از کجا می‌توانیم ‏‎ ‎‏بشناسیم؟ پاسخ این سؤال را امام خمینی این‌گونه توضیح داده است:‏

‏باید قرآن بخوانیم، قبل از همة چیزها ببینیم قرآن چه می‌گوید. تکلیف ما و ‏‎ ‎‏وظیفة ما ‏‎]‎‏را‏‎ [‎‏قرآن تعیین می‌کند.‏‎[27]‎

‏قرآن تعیین‌کننده وظایف و تکالیف انسان است. بدون وجود قرآن انسان چگونه ‏‎ ‎‏می‌خواهد پرهیزگار بشود؟ چگونه می‌خواهد به سعادت برسد؟‏

‏امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏ در جایی دیگر سخنی با همان مضمون و درباره نقش قرآن در تعیین ‏‎ ‎‏وظایف و تکالیف شرعی بیان فرموده است:‏

‏و یکی دیگر از مطالب قرآن شریف، بیان قوانین ظاهر شریعت و آداب و سنن ‏‎ ‎‏الهیّه است.‏‎[28]‎

‏اگر قرآن نباشد، انسان چگونه می‌تواند قوانین شریعت را بداند؟ بدون قرآن، انسان ‏‎ ‎‏چگونه می‌تواند آداب و سنن الهیه را بشناسد؟ بدون استفاده و عمل به آن، انسان ‏‎ ‎‏چگونه می‌تواند به حقایق قوانین شریعت و آداب و سنن الهیه پی ببرد؟ چگونه می‌تواند ‏‎ ‎‏پرهیزگار بشود؟ چگونه می‌تواند به سعادت ابدی برسد؟‏

‏پرواضح است که اگر جامعه افرادی دور از قرآن داشته باشد هرگز نمی‌تواند به ‏‎ ‎‏سعادت دو جهان برسد. چون تعیین‌کننده وظایف و تکالیف ما قرآن است.‏

‏روزی امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ در جمع گروهی از مردم فلسطین دربارة ضرورت وجود قرآن ‏‎ ‎‏به عنوان امام و ‌هادی جامعه فرمود:‏

‏من توصیه می‌کنم به همة اقشار انسانی و به همة اقشار مسلمین و به همة اقشار ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 440

‏عرب که اگر بخواهند این‌ها غلبه کنند بر مشکلاتشان، باید تربیت اسلامی ‏‎ ‎‏بشوند‏‏؛‏‏ باید روی نقشة اسلام حرکت کنند‏‏؛‏‏ قرآن ‌هادی آن‌ها باشد، «امام» آن‌ها ‏‎ ‎‏باشد.‏‎[29]‎

‏مسلمانان با کمک قرآن می‌توانند بر مشکلاتشان غلبه کنند. امام فرمود قرآن کریم ‏‎ ‎‏باید ‌هادی و امام باشد.‏

‏ایشان در جای دیگر تصریح فرمود که اگر به قرآن چنگ نزنیم هلاک می‌شویم:‏

‏ای قطره‌ها! به دریا متصل بشوید تا محفوظ باشید‏‏؛‏‏ و الا مستهلک و از بین ‏‎ ‎‏می‌روید.‌ای افکار کوتاه! بیدار بشوید. خودتان را متصل کنید به این دریا‏‏؛‏‏ دریای ‏‎ ‎‏الوهیت، دریای نبوت، دریای قرآن کریم.‏‎[30]‎

‏اهمیت قرآن به عنوان منجی بشر و جامعه روشن شده است. ولی متأسفانه بیشتر ‏‎ ‎‏مسلمانان، تا کنون نتوانسته‌اند استفاده‌ای را که باید، از قرآن ببرند. همین، موجب ‏‎ ‎‏بدبختی ماست. وقتی که چنین چیز پرمنفعتی داریم چرا استفاده نکنیم؟ ‏

‏امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏ در جمع نمایندگان شیعة جنوب لبنان اظهار تأسف کرد و فرمود:‏

‏اسلام همه چیز برای مسلمین آورده است، همه چیز. قرآن، در آن همه چیز ‏‎ ‎‏است. لکن مع‌الأسف ما استفاده از آن نکرده‌ایم‏‏؛‏‏ و مسلمین مهجورش کردند. ‏‎ ‎‏یعنی استفاده‌ای که باید از آن بکنند نکردند. باید مردم را توجه داد، گرایش داد ‏‎ ‎‏به اسلام.‏‎[31]‎

‏حضرت امام در جایی دیگر فرمود:‏

‏مشکلات مسلمین زیاد است‏‏؛‏‏ لکن مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن ‏‎ ‎‏کریم را کنار گذاشته‌اند و تحت لوای دیگران درآمده‌اند.‏‎[32]‎

‏امام از میان همه مشکلاتی که مسلمانان دارا هستند. فقط دوری از قرآن کریم را ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 441

‏بیان می‌کند؛ چرا که، قرآن نور است. تصور کنید، در جایی که فاقد نور است آیا ‏‎ ‎‏می‌توان زندگی کرد؟ این به خوبی بیان می‌کند که قرآن در دیدگاه امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏ چقدر ‏‎ ‎‏اهمیت دارد.‏

‏خلاصه این‌که جامعه وقتی می‌تواند به سعادت دو جهان برسد که از قرآن دور ‏‎ ‎‏نباشد. نه تنها از قرآن دور نباشد، بلکه بهترین استفاده را از آن بکند به همین خاطر ‏‎ ‎‏می‌توانیم درک کنیم که جامعه اسلامی دور از قرآن هرگز به سعادت حقیقی نمی‌رسد. ‏‎ ‎‏چه برسد به جامعه غیر اسلامی؟‏

خلاصه

‏نقش قرآن در جامعه را که در این فصل بیان شد می‌توان در نکات ذیل خلاصه کرد:‏

‏1. قرآن سعادت جامعه در دنیا و آخرت را بیمه کرده است.‏

‏2. قرآن وظایف و تکالیف جامعه را بیان می‌کند. ‏

‏3. قرآن ‌هادی و پیشوای جامعه است.‏

‏4. قرآن نجات‌دهنده امت از هلاکت است.‏

‏5. قرآن، همه چیز را برای سعادت مسلمانان بیان کرده است.‏

‏6. دوری از قرآن موجب ایجاد مشکلات بزرگ می‌شود.‏

فصل سوم: عزّت و پیروزی جامعه در سایه قرآن

وللهِِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ‏؛‏‎[33]‎‏ عزّت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان ‏‎ ‎‏است.‏

‏مسئولیت حفظ قوانین الهی و عمل به قرآن کریم که اساس عود عظمت و مجد ‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین است.‏‎[34]‎

‏ما مسلمانیم و در واقع عزیزیم. از آیه فوق می‌توانیم بفهمیم که عزت مال ماست! ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 442

‏ولی چرا در جهان امروز مسلمانان فقیرترین اقشار جامعه هستند؟ ما آزادیم؛ ولی چرا ‏‎ ‎‏بیشترین فعالیت استعماری‌ای که استعمارگران دارند در کشورهای اسلامی است؟‏

‏ما اگر دست از قرآن برنکشیم تا ابد پیروز خواهیم بود. ملت اسلام تا پناهگاهش ‏‎ ‎‏اسلام است پیروز است. تا پرچم هستی ما قرآن است پیروزیم. نظر امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ نیز ‏‎ ‎‏درباره جامعه اسلامی همین است، نه چیز دیگر! نه اتکا به مال و ثروت، نه به قدرت، نه ‏‎ ‎‏به کمیت افراد.‏

‏امام خمینی فرموده: ‏

‏ملت ما تا پناهگاه او اسلام است پیروز است. پرچم قرآن تا بر فراز سر ملت ‏‎ ‎‏ماست پیروز است. این رمز را حفظ کنید.‏‎[35]‎

‏ما که پیرو او هستیم باید به دستورات وی عمل کنیم. دستور وی این است که قرآن ‏‎ ‎‏پرچم ملت ما باشد. دستور وی این است که آن رمز را حفظ کنیم.‏

‏معلوم است که وقتی یک شخص می‌خواهد راهنمایی بشود باید راهنما داشته باشد. ‏‎ ‎‏قرآن کتاب راهنماست. و چون کتاب راهنماست، در آن دستوراتی نیز وجود دارد. ولی ‏‎ ‎‏فقط داشتن راهنما کافی نیست. باید طبق راهنما عمل کرد. ‏

‏امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏ دربارة ضرورت عمل به کتاب راهنما خیلی تأکید می‌کرد. اگر ‏‎ ‎‏همیشه دستورات قرآن را رعایت کنیم. بهره‌های فراوانی خواهیم برد. برای مثال، امام ‏‎ ‎‏خمینی بیان کرد که اگر به قرآن پایبند باشیم سیاست جهان، از آن ما خواهد بود:‏

‏قرآن وقتی می‌فرماید: ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا‎[36]‎‏ و می‌فرماید: ‏وَلا ‎ ‎تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ‎[37]‎‏ این‌طور احکام مترقی سیاسی که اگر به آن ‏‎ ‎‏عمل بشود سیادت عالم مال شماست.‏‎[38]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 443

‏امام همیشه در جاهای مختلف درباره ضرورت عمل به دستورات قرآن خیلی تأکید ‏‎ ‎‏می‌کرد. روزی درباره عزت جامعه اسلام بیان نمود که اگر همیشه دستورات قرآن را ‏‎ ‎‏رعایت کنیم شرافت‌مندانه زندگی خواهیم کرد. چشم طمع جهان‌خواران از ما برداشته ‏‎ ‎‏می‌شود. دست تطاول و تجاوز آنان قطع می‌شود:‏

‏هان ‌ای قطره‌های جدا از اقیانوس قرآن و اسلام، به خود آیید و به این اقیانوس ‏‎ ‎‏الهی متصل شوید، و به این نور مطلق استناره کنید تا چشم طمع جهان‌خواران از ‏‎ ‎‏شما ببُرد، و دست تطاول و تجاوز آنان قطع شود، و به زندگانی شرافتمندانه و ‏‎ ‎‏ارزش‌های انسانی برسید.‏‎[39]‎

‏خیلی از کشورهای اسلامی عزت و عظمت پیشین خود را از دست داده‌اند. این ‏‎ ‎‏صحنه دردناک، موجب سستی مسلمانان است. وقتی علت این بدبختی را جست‌وجو ‏‎ ‎‏کنیم، پی خواهیم برد که علت، همان دوری از قرآن و عدم عمل به آن است.‏

‏اگر همیشه دستورات قرآن را رعایت کنیم و به آن عمل نماییم بردگی مسلمانان از ‏‎ ‎‏بین می‌رود و به زندگی شرافت‌مندانه و عزت دوباره باز خواهند گشت. نقش قرآن ‏‎ ‎‏کریم در جامعه همین است. ‏

‏امام خمینی دربارة نقش قرآن در سلب مفاسد می‌فرماید: ‏

‏اگر پناه به قرآن و اسلام بیاورید، اجنبی به خود اجازه نمی‌دهد که از شما سند ‏‎ ‎‏بردگی بگیرد‏‏؛‏‏ اجازه نمی‌دهد که مفاخر ملی و اسلامی شما پایمال شود.‏‎[40]‎

‏برای به دست آوردن عزت و عظمت از دست رفتة جامعه اسلامی، تنها یک چاره ‏‎ ‎‏داریم و آن، همان پاسداری و عمل به قوانین قرآن است. ‏

‏حضرت امام در این‌باره به این مضمون می‌فرماید: ‏

‏مسئولیت پاسداری قوانین الهی و عمل به قرآن کریم، تنها راه بازیابی عزت و ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 444

‏شکوه پیشین اسلام و مسلمین می‌باشد.‏‎[41]‎

‏اما آیا رسیدن به پیروزی و به دست آوردن عزت کار آسانی است؟ وقتی به قرآن ‏‎ ‎‏پناه ببریم و به آن عمل کنیم آسان است. در قرآن دستوری برای جامعه هست که امام ‏‎ ‎‏عمل به آن را لازم می‌داند. آن دستور، اتحاد و همبستگی است. همة جامعه‌شناسان ‏‎ ‎‏می‌دانند که اتحاد جامعه در تمام شئون زندگی اجتماعی، گوهری گران‌بها و پرقیمت ‏‎ ‎‏است.‏

‏خود امام برای همبستگی در جامعه اهمیت بسیاری قائل است و در این‌باره فرموده ‏‎ ‎‏است برای این‌که ما به پیروزی برسیم باید متحد شویم. همچنین فرموده است که قرآن ‏‎ ‎‏این امر ضروری را بارها به ما شناسایی می‌کند: ‏

‏این قضیه وحدت، در قرآن پافشاری روی آن شده است و با تعبیرهای مختلف ‏‎ ‎‏این مسأله گوشزد شده است.‏‎[42]‎

‏بیانات امام، دلالت می‌کند که قرآن در تحریک جامعه به سوی همبستگی، جایگاه ‏‎ ‎‏عظیمی دارد. این قضیه دلالت می‌کند بر این‌که قرآن، امور اجتماعی مردم را ترک ‏‎ ‎‏نمی‌کند و به آن اهمیت زیادی می‌دهد.‏

‏پیروزی ملت ایران در انقلاب اسلامی به خاطر نور قرآن بود. پیروزی ملت ایران و ‏‎ ‎‏شکست خوردن رژیم شاه و پیروزی جوانان ملت ایران و شکست خوردن عراق به ‏‎ ‎‏علت نورانیت قرآن کریم بود. نور همیشه بر ظلمت و تاریکی غلبه می‌کند.‏

‏امام خمینی‏‏(رحمةالله)‏‏ در جمع بانوان جنوب شهر تهران دربارة تجلی نور قرآن در قلوب ‏‎ ‎‏ملت ایران فرموده‌اند:‏

‏این نور قرآن و اسلام است که در دل‌های شما و در قلوب همه ملت ایران جلوه ‏‎ ‎‏کرده است.‏‎[43]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 445

‏نیز در جمع کارکنان گمرک درباره قدرتی که ورای آن‌ها وجود داشت و آن‌ها را در ‏‎ ‎‏شکست دادن سدهای شیطانی تشویق می‌کرد، فرمودند:‏

‏با توجه به قرآن، این سدها را شکستید‏‏؛‏‏ سدهایی که همه گمان می‌کردند ممتنع ‏‎ ‎‏است شکستن آن.‏‎[44]‎

‏لذا پیروزی و عزت را باید حفظ کنیم. برای حفظ آن هم چاره‌ای به جز آشنا بودن ‏‎ ‎‏به قرآن کریم نداریم. نظر امام در مورد اهمیت نقش قرآن در این‌باره این است که ‏‎ ‎‏همیشه جامعه را با قرآن آشنا سازیم و جامعه را با قرآن تربیت کنیم تا کشور و ‏‎ ‎‏مملکتمان تا ابد سالم بماند. ‏

‏امام خمینی در میان مسئولان کشورمان فرموده‌اند:‏

‏اگر مردم را تربیت کنید، به یک تربیتی سالم، و دعوت کنید، به این‌که با خدا ‏‎ ‎‏آشنا بشوند، با معارف الهی آشنا بشوند، با قرآن آشنا بشوند، اگر این‌طور شد، ‏‎ ‎‏کشور شما سالم می‌ماند و به سایر جاها هم سرایت می‌کند‏‏؛‏‏ قهری است این.‏‎[45]‎

نتیجه‌گیری

‏نقش قرآن کریم در جامعه به شرح ذیل است. ‏

‏1. بیان می‌کند که عزت فقط مال جامعه اسلامی است.‏

‏2. چنگ زدن به آن، مایه پیروزی ابدی ملت است.‏

‏3. قرآن، مردم را در ایجاد همبستگی ملی تحریک می‌کند.‏

‏4. موجب نجات جامعه از دست استعمارگران می‌شود.‏

‏5. موجب شرافت‌مندانه زیستن می‌شود.‏

‏6. موجب رسیدن به ارزش‌های انسانی است.‏

‏7. موجب به دست رسیدن قوای سیاسی است. ‏

‏8. از پایمال شدن حقوق ملی و اسلام جلوگیری می‌کند. ‏


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 446

‏9. موجب سلب بردگی از جامعه اسلام است. ‏

‏10. تنها راه بازیابی عزت و شکوه پیشین اسلام و مسلمین است.‏

‏11. موجب جلوه‌گر شدن نور الهی در دل‌های ملت می‌شود.‏

‏12. سبب روحیه دادن و تشویق در مبارزه است. ‏

‏13. عمل به قرآن و تربیت قرآنی مایه سالم ماندن کشور است. ‏

‏14. موجب سرایت موفقیت جامعه به سایر کشورها است. ‏

فصل چهارم: انسان‌سازی ـ جامعه‌سازی

‏قرآن کریم... آمده است که انسان را بسازد. انسان بالقوه را انسان بالفعل و ‏‎ ‎‏موجود بالفعل کند.‏‎[46]‎

‏قرآن کتاب آدم‌سازی است‏‏؛‏‏ برای آدم ساختن آمده است. کتاب حیوان‌سازی ‏‎ ‎‏نیست‏‏؛‏‏ کتاب تعمیر مادیت نیست‏‏؛‏‏ همه چیز است. انسان را به تمام ابعاد تربیت ‏‎ ‎‏می‌کند. مادیات را قبول دارد در پناه معنویات‏‏؛‏‏ و مادیات را تبع معنویات قرار ‏‎ ‎‏می‌دهد.‏‎[47]‎

‏قرآن کتاب آدم‌سازی است. پیغمبرها آمدند آدم‌ها را درست کنند. کاری دیگر ‏‎ ‎‏جز این ندارند. در طول زندگیشان. پیغمبرهای بزرگ و ائمه اطهار ‏‏ـ علیهم ‏‎ ‎‏السلام ـ ‏‏دنبال این بودند که تربیت کنند مردم را. خدای تبارک و تعالی انبیا را ‏‎ ‎‏فرستاده برای تهذیب مردم، برای اصلاح مردم. اگر چنانچه اصلاح بشود یک ‏‎ ‎‏فردی که در رأس جامعه است، یک ملایی که در یک جامعه‌ای است اگر این ‏‎ ‎‏ملا یک ملای صحیح باشد جامعه صحیح می‌شود، از باب این‌که همه توجه به ‏‎ ‎‏او دارند.‏‎[48]‎

 


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 447

مفهوم لفظ انسان

‏در این فصل محور بحث در مورد انسان‌ساز بودن قرآن است. مقصود از کلمه انسان در ‏‎ ‎‏این فصل، جامعه است. یعنی می‌خواهیم وقتی دربارة انسان‌سازی بحث کنیم منظورمان ‏‎ ‎‏از انسان جامعه است؛ چون انسان‌سازی، شامل جامعه‌سازی نیز هست. ‏

‏در علم منطق مباحثی درباره نسبت‌های چهارگانه وجود دارد.‏‎[49]‎‏ آن‌جا مطرح می‌شود ‏‎ ‎‏که در بین چند مفهوم، نسبتی مخصوص خود وجود دارد. اکنون می‌خواهیم مطرح کنیم ‏‎ ‎‏که طبق علم منطق بین مفهوم انسان و مفهوم جامعه چه نسبتی در آن وجود دارد.‏

‏طبق علم منطق نسبت بین انسان و جامعه نسبت عموم و خصوص مطلق است. مثل ‏‎ ‎‏نسبت بین آهن و فلز.‏‎[50]‎‏ بین فلز و آهن نیز همان نسبت وجود دارد چون همه آهن‌ها فلز ‏‎ ‎‏هستند و برخی از فلزها آهنند.‏

‏قرآن کتاب کلی است. برای هدایت انسان نازل شده است؛ نه فقط برای جامعه که ‏‎ ‎‏مفهوم تنگی دارد. بنابراین، این مباحث را که در اصل، درباره لفظ انسان است بر لفظ ‏‎ ‎‏جامعه تطبیق می‌دهیم. هنگامی که حضرت امام در مورد انسان‌سازی سخن می‌گوید ‏‎ ‎‏سخنش شامل مفهوم جامعه‌سازی نیز می‌شود.‏

انسان‌سازی از دیدگاه امام خمینی

‏امام انسان‌سازی را یک بعدی نمی‌داند و قائل است ساختن انسان فقط ساختن جنبه ‏‎ ‎‏معنویات انسان نیست. امام، انسان را نامحدود می‌داند: ‏

‏انسان غیرمحدود است و مربی انسان غیرمحدود است. و نسخه تربیت انسان که ‏‎ ‎‏قرآن است غیرمحدود است‏‏؛‏‏ نه محدود به عالم طبیعت و ماده است، نه محدود ‏‎ ‎‏به عالَم غیب است، نه محدود به عالم تجرد است. همه چیز است.‏‎[51]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 448

‏از گفتار امام درک می‌کنیم که انسان موجودی فوق‌العاده است. این معنا سخنی را ‏‎ ‎‏تصدیق می‌کند که می‌گوید انسان می‌تواند همه چیز بشود. فقط نمی‌تواند خدا بشود. به ‏‎ ‎‏همان جدّیت می‌گوید انسان غیرمحدود است.‏

‏از آن‌جا که انسان نامحدود است کتاب راهنمای وی هم نامحدود است. اگر کتاب ‏‎ ‎‏راهنما محدود باشد چگونه انسان نامحدود را راهنمایی کند. بر همین اساس، قرآن فقط ‏‎ ‎‏معنویت انسان را نمی‌سازد بلکه مادیات او را هم در نظر می‌گیرد.‏

‏انسان‌سازی قرآن، شامل تمامی مراحل زندگی انسان می‌شود.‏

‏امام خمینی در این‌باره می‌فرماید:‏

‏قرآن کتابی است برای انسان‌سازی، در تمام مراحلی که انسان طی می‌کند.‏‎[52]‎

مراحل انسان‌ساز بودن قرآن

‏انسان‌سازی قرآن دارای مراحلی است. یک‌دفعه انسان را نمی‌سازد. سلسله مراتب ‏‎ ‎‏انسان‌سازی قرآن چنین است که اولاً انسان را تهذیب می‌کند.‏

‏امام خمینی فرموده است:‏

‏در عین حال یک کتابی است که تهذیب اخلاق را می‌کند، استدلال هم می‌کند، ‏‎ ‎‏حکومت هم می‌کند.‏‎[53]‎

‏از گفتار امام و قراین دیگر می‌فهمیم که قرآن در مرحله اول قلب انسان را پاک ‏‎ ‎‏می‌کند در درس‌های اخلاقی اثبات شده است که قلب، سرچشمه همه رفتارهای انسان ‏‎ ‎‏است. اگر قلب سالم باشد همه افعال نیز سالم است. پیامبر اکرم‏‏(صلی الله علیه و آله و سلم)‏‏ هم فرموده است ‏‎ ‎‏در وجود انسان مقداری خون غلیظ وجود دارد؛ اگر آن خون غلیظ سالم باشد همه ‏‎ ‎‏جوارح هم سالم است. منظور سخن حضرت، همان است که پیش‌تر بیان شد.‏

‏قرآن بعد از تهذیب و پاک کردن قلب، انسان را متوجه آفرینش جهان می‌کند. ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 449

‏معرفت به خداوند اساس دین است. چنانچه امام علی‏‏(علیه السلام)‏‏ در نهج البلاغه فرمود که اول ‏‎ ‎‏دین معرفت به خداست.‏

‏امام خمینی نیز فرموده است: ‏

‏آرمان اصلی وحی این بوده است که برای بشر معرفت ایجاد کند‏‏؛‏‏ معرفت به ‏‎ ‎‏حق تعالی، در رأس همه امور، این معناست.‏‎[54]‎

‏قرآن می‌خواهد انسان الهی بسازد، نه انسان مادی. انسان الهی هر کاری که می‌کند ‏‎ ‎‏برای خداست و در راه خداست. وقتی همه افعال، خدایی شد دیگر هیچ نقصی در آن ‏‎ ‎‏راه ندارد. انسان الهی جلوه خداست. چون خدا هرگز اشتباه نمی‌کند جلوه خدا نیز ‏‎ ‎‏اشتباه نمی‌کند. ‏

‏حضرت امام می‌فرماید:‏

‏قرآن، انسان ساخت‏‏؛‏‏ یک انسان الهی ساخت که با آن قدرت الهی پیشبرد کرد.‏‎[55]‎

انسان ساختة قرآن کیست؟

‏بعد از آن مراحل قرآن انسان‌های عالم تربیت می‌کند به نحوی که بهترین انسان‌ها را به ‏‎ ‎‏جامعه تقدیم می‌کند.‏

‏حضرت امام در این‌باره فرموده: ‏

‏و قرآن یک اعجوبه‌ای است که اداره انسان را به همه اقشار می‌کند‏‏؛‏‏ در عین ‏‎ ‎‏حالی که فقیه درست می‌کند، حکیم درست می‌کند، فیلسوف درست می‌کند، ‏‎ ‎‏شمشیرزن درست می‌کند، جنگجو درست می‌کند.‏‎[56]‎

‏فقیه، فیلسوف، شمشیرزن و... اگر ساخته قرآن باشد بهترین هستند. لذا یک جامعه ‏‎ ‎‏ناپخته نتیجة عدم اجرای برنامه‌های انسان‌ساز قرآن است.‏

 


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 450

بالاترین نوع انسان‌سازی

‏آنچه که موجب دهشت است این است که قرآن، انسان بالقوه‏‎[57]‎‏ را بالفعل‏‎[58]‎‏ می‌کند. ‏‎ ‎‏همان‌طور که شیطان و هوای نفس، انسان بالقوه را بالفعل می‌کند. بیندیشید که انسان ‏‎ ‎‏بالقوه چگونه است؟‏

‏از یک جنبه انسان بالقوه می‌تواند مثل کسانی که به اوج درجه کمال رسیده‌اند، ‏‎ ‎‏بشود. کسانی که به آن مقام رسیده‌اند کامل‌ترین انسان‌ها هستند. کسانی همچون رسول ‏‎ ‎‏خدا و امامان معصوم انسان کاملند. انسان می‌تواند و قابلیت دارد تا مثل آن‌ها بشود. ‏‎ ‎‏این، جنبة قرآنی است. این است هدف انسان‌سازی قرآن از دیدگاه امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏. اگر ‏‎ ‎‏انسان بخواهد به قرآن تکیه کند قطعاً مثل پیامبر و امامان دیگر به اوج درجه کمال ‏‎ ‎‏می‌رسد.‏

‏انسان حتی می‌تواند به پایین‌ترین درجه پستی و ذلّت هم برسد. بالقوه، انسان ‏‎ ‎‏می‌تواند فرعون بشود. نمرود و معاویه بشود. هدف ابلیس و شیطان در گمراه کردن ‏‎ ‎‏انسان همین است. این جنبه شیطانی است.‏

‏لذا نکته مهمی که وجود دارد این است که یکی از نقش‌های قرآن در جامعه، ‏‎ ‎‏رساندن افراد جامعه به تکامل است.‏

‏تفکر امام خمینی ‏‏(رحمةالله)‏‏ نیز همین است: ‏

‏آمده است که انسان را بسازد‏‏؛‏‏ انسان بالقوه را انسان بالفعل و موجود بالفعل ‏‎ ‎‏کند.‏‎[59]‎

‏امام در جای دیگر نیز فرموده است: ‏

‏و قرآن کتاب انسان‌سازی است‏‏؛‏‏ انسان چون بالقوه، همه مراتب را دارد کتاب ‏‎ ‎‏خدا آمده است که انسان را انسان کند و همان‌طوری که جامعه‌اش را اصلاح ‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 451

‏بکند. خودش ‏‎]‎‏را‏‎[‎‏ هم کامل کند تا برسد به مرتبه عالی.‏‎[60]‎

‏نیز فرموده:‏

‏قرآن کتاب آدم‌سازی است‏‏؛‏‏ برای آدم ساختن آمده است. کتاب حیوان‌سازی نیست‏‏؛‏‏ ‏‎ ‎‏کتاب تعمیر مادیت نیست. همه چیز است. انسان را به تمام ابعاد تربیت می‌کند. ‏‎ ‎‏مادیات را قبول دارد در پناه معنویات‏‏؛‏‏ و مادیات را تبع معنویات قرار می‌دهد.‏‎[61]‎

‏خلاصه، قرآن همه ابعاد انسان را می‌سازد. ‏

‏خلاصه‌ای که از مباحث فوق می‌توان برگرفت این است که: ‏

‏1. قرآن همه انسان‌ها را می‌سازد، نه فقط جامعه را.‏

‏2. قرآن تمام ابعاد انسانیت را می‌سازد.‏

‏3. قرآن اول دل انسان را می‌سازد. ‏

‏4. سپس او را با نور توحید منور می‌سازد.‏

‏5. قرآن علما و افراد زبردست برای جامعه تربیت می‌کند.‏

‏6. بالاترین کیفیت انسان‌سازی قرآن این است که انسان بالقوه را بالفعل کند.‏

خاتمه

‏ما کتابی داریم که دشمنانمان از آن بدشان می‌آید و سخت ناراحت می‌شوند. آن‌ها ‏‎ ‎‏اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌دانند. بنابراین، ما باید سرافراز باشیم و ‏‎ ‎‏قرآن را جزء مفاخرمان بشماریم. آن را حفظ کنیم و از دست ندهیم و بهترین استفاده را ‏‎ ‎‏از آن بکنیم. ‏

‏امام درباره ناراحتی دشمنان از قرآن فرموده است: ‏

‏امریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند. و می‌خواهد ‏‎ ‎‏آن‌ها را از جلو خود بردارد.‏‎[62]‎


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 452

‏آن‌ها می‌خواهند قرآن را حذف کنند؛ ولی ما نباید ساکت بمانیم و بگذاریم آنان ‏‎ ‎‏موفق شوند. نباید بگذاریم آنان قرآن را نابود کنند. ولی مع‌الأسف جامعه ما از قرآن، ‏‎ ‎‏استفاده‌ای را که باید، نمی‌برد. زنبور بی‌عسل چه سودی دارد؟ عالم بی‌عمل همانند ‏‎ ‎‏زنبور بی‌عسل است. ما قرآن داریم ولی باز هم گاهی در برابر دشمنان پیروزی کامل به ‏‎ ‎‏دست نمی‌آوریم. ‏

‏جای تأسف است که ما قرآن گران‌بها داریم ولی از آن دوریم. دوری جامعه از ‏‎ ‎‏قرآن، موجب بدبختی و زیان جبران‌ناپذیر است و دوری از آن گمراهی است. ‏

‏امام در پاسخ خود به نامه‌های دانشجویان مسلمان مقیم امریکا و کانادا با اظهار ‏‎ ‎‏تأسف می‌فرماید: ‏

‏دوری دوَل اسلامی از قرآن کریم، ملت اسلام را به این وضع سیاه نکبت‌بار ‏‎ ‎‏مواجه ساخته و سرنوشت ملت‌های مسلمان و کشورهای اسلامی را دستخوش ‏‎ ‎‏سیاست سازشکارانه استعمار چپ و راست قرار داده است.‏‎[63]‎

‏آنچه موجب تزلزل سرنوشت ملت و جامعه اسلامی است همان دوری از قرآن ‏‎ ‎‏کریم و عدم عمل به آیات خداوند است. در قرآن کریم آمده است که پیامبر اسلام‏‏(صلی الله علیه و آله و سلم)‏‏ ‏‎ ‎‏در روز قیامت به خاطر رفتار امتش و مهجور کردن قرآن سخت ناراحت می‌شود.‏

‏امام درباره مهجوریت قرآن و وضع دردناک اسلام و مسلمین می‌فرماید: ‏

‏در قرآن شریف هم می‌بینیم که پیغمبر اکرم شکایت کرده است به خدای تبارک ‏‎ ‎‏و تعالی که ‏إِنَّ قَوْمِی اتّخَذُوا هَذَا الْقرآنَ مَهْجُوراً‏.‏‎[64]‎‏ از مهجور بودن قرآن در نزد ‏‎ ‎‏قومش و در امتش شکایت فرموده است. من این مهجوریت و مظلومیت را ‏‎ ‎‏امروز در حضور شما آقایان محترم عرض می‌کنم که ببینید چه وضعی اسلام و ‏‎ ‎‏مسلمین دارند.‏‎[65]‎

 


مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 453

وصیت امام به جامعة مسلمان درباره قرآن

‏ما نباید از قرآن دور باشیم. چه برسد به این‌که خود ما قرآن را دور کنیم. بارها امام ‏‎ ‎‏خمینی ما را از دوری از قرآن برحذر می‌داشت. وی فرموده است علت ضعف ‏‎ ‎‏دولت‌های اسلامی همان دوری از قرآن است. و دوری از قرآن موجب برخی از ‏‎ ‎‏زیان‌های زندگی دینی، مثل ایجاد تفرقه مذهبی از طرف دشمن و در نهایت، از بین ‏‎ ‎‏بردن و نابود کردن اسلام و دین است:‏

‏از دست برداشتن از قرآن کریم، اتکا نداشتن بر قواعد اسلام، این ضررها پیش ‏‎ ‎‏می‌آید. تضعیف می‌کنند دول اسلامی را به ایجاد اختلاف مذهبی تا هم، مذهب ‏‎ ‎‏را ببرند و هم دین را ببرند، و العیاذ بالله.‏‎[66]‎

‏قرآن اگر به دنیا عرضه بشود همه به سوی آن خواهند شتافت. قرآن کتاب ‏‎ ‎‏فوق‌العاده‌ای است. برنامة سعادت در آن است. چه کسی سعادت را دوست ندارد؟ همه ‏‎ ‎‏انسان‌ها دوست‌دار سعادتند. اگر همه، قرآن را ـ که محتوای آن سعادت است ـ درک ‏‎ ‎‏کنند دوست‌دار آن خواهند شد. مقصر مسلمانان هستند. مسلمانان باید قرآن را آن‌طور ‏‎ ‎‏که هست ارائه کنند. حضرت امام در این‌باره می‌فرماید: ‏

‏باید اسلام را ارائه بدهیم، به آن‌طوری که هست‏‏؛‏‏ قرآن را ارائه بدهیم به آن ‏‎ ‎‏طوری که هست. اگر قرآن و اسلام ـ آن‌طور که هست ـ عرضه بشود به دنیا، ‏‎ ‎‏همه مشتری او هستند... و احکام اسلام را ادراک کنند، همه مشتری او هستند.‏‎[67]‎

‏حالا ما که پیروان آن بزرگوار هستیم نباید سخنان امام را بدون عمل به آن، رها ‏‎ ‎‏سازیم. ما اگر دوست‌دار واقعی امام هستیم باید از هم‌اکنون قرآن را خوب بخوانیم و ‏‎ ‎‏ببینیم چه می‌گوید. تکالیف خویش را در قرآن بیابیم، سپس در انجام دادن آن کوشا ‏‎ ‎‏باشیم تا پرهیزگار شویم. باید پرهیزگار باشیم تا به سعادت موعود دو جهان برسیم.‏

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 454

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتاب‌نامه

‏قرآن کریم.‏

‏1.‏ ‏آداب الصلوة‏‏، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378.‏

‏2.‏ ‏تفسیر نمونه‏‏، ناصر مکارم شیرازی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1380.‏

‏3.‏ ‏درس‌های اخلاق‏‏، علی مشکینی، مترجم: علی‌رضا فیض، پارسایان، قم.‏

‏4.‏ ‏صحیفه امام‏‏، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1379.‏

‏5.‏ ‏فرهنگ بزرگ سخن‏‏، حسن انوری، چاپ اول، 1381.‏

‏6.‏ ‏الکافی‏‏، محمد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الإسلامیه، تهران، 1365.‏

‏7.‏ ‏المنطق‏‏، محمود منتظری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1384.‏

‏8.‏ ‏المیزان فی تفسیر القرآن‏‏، سید محمدحسین طباطبائی، ترجمه محمدباقر موسوی ‏‎ ‎‏همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1363.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (س) ـ جلد 2مجموعه مقالاتصفحه 455

 • . نحل (16): 89 .
 • . الکافی، ج 1، ص 59، ح 1.
 • . تفسیر نمونه، ج 11، ص 361.
 • . صحیفه امام، ج 6، ص 287.
 • . بقره (2): 185.
 • . نوع مفهومی است کلی بیانگر تمام حالات یا حقیقت شیء است. (ر.ک: المنطق، ج 1، ص 79).
 • . ر.ک: صحیفه امام، ج 19، ص 225.
 • . ر.ک: آداب الصلوة، ص 184.
 • . ترجمه تفسیر المیزان، ج 12، ص 469.
 • . آداب الصلوة، ص 184.
 • . صحیفه امام، ج 15، ص 11.
 • . همان، ج 12، ص 422.
 • . همان، ص 320.
 • . همان، ج 18، ص 423.
 • . فرهنگ بزرگ سخن، ج 3، ص 2072.
 • . صحیفه امام، ج 18، ص 423.
 • . همان، ج 3، ص 230.
 • . ر.ک: همان، ج 15، ص 504 ـ 505.
 • . ر.ک: همان، ج 3، ص 230.
 • . همان، ج 9، ص 178.
 • . همان، ج 18، ص 423.
 • . همان.
 • . همان، ج 15، ص 482.
 • . همان، ج 6، ص 101.
 • . نبأ (78): 31.
 • . درس های اخلاق، ص 38.
 • . صحیفه امام، ج 3، ص 348.
 • . آداب الصلوة، ص 190.
 • . صحیفه امام، ج 6، ص 504.
 • . همان، ج 9، ص 536.
 • . همان، ج 12، ص 320.
 • . همان، ج 13، ص 275.
 • . منافقون (63): 8.
 • . صحیفه امام، ج 2، ص 460.
 • . همان، ج 7، ص 24.
 • . «همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید»؛ آل عمران (3): 103.
 • . «با هم نزاع نکنید که سست و ضعیف می شوید و قدرت شما نابود می شود»؛ انفال (8): 46.
 • . صحیفه امام، ج 16، ص 39.
 • . همان، ص 516.
 • . همان، ج 1، ص 411.
 • . ر.ک: همان، ج 2، ص 460.
 • . صحیفه امام، ج 15، ص 481.
 • . همان، ج 7، ص 192.
 • . همان، ص 136.
 • . همان، ج 19، ص 357.
 • . همان، ج 3، ص 218.
 • . همان، ج 7، ص 532.
 • . همان، ص 285.
 • . المنطق، ج 1، ص 73.
 • . همان.
 • . صحیفه امام، ج 12، ص 422.
 • . همان، ج 15، ص 504.
 • . همان، ج 17، ص 434.
 • . همان ج 19، ص 225.
 • . همان، ج 6، ص 503.
 • . همان، ص 287.
 • . استعدادی که انسان دارد.
 • . حالت کنونی که انسان در آن حالت است.
 • . صحیفه امام، ج 3، ص 218.
 • . همان، ص 230.
 • . همان، ج 7، ص 532.
 • . همان، ج 1، ص 411.
 • . همان، ج 2، ص 438.
 • . «پروردگارا قوم من قرآن را مهجور کردند»؛ فرقان (25): 30.
 • . صحیفه امام، ج 16، ص 33 ـ 34.
 • . همان، ج 1، ص 376.
 • . همان، ج 6، ص 509.