مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. عنوان ونام پدیدآور: تهذیب نفس و سیر وسلوک از دیدگاه امام خمینی(س).مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1387. مشخصات ظاهری:  877 ص. فروست: تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر چهل وچهارم.ISBN:  978 - 964 - 335 - 999 - 7 شابک: وضعیت فهرست نویسی:  فیپا یادداشت:  کتابنامه: ص. 833 ـ 877؛ همچنین به صورت زیرنویس.موضوع: 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره تقوا ـ ـ نظریه درباره عرفان. 2. تقوا. 3. عرفان.شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، گروه معارف اسلامی.رده بندی کنگره:  9 ت 7 ت/5/ 1574          DSR                                            رده بندی دیویی:  0842/ 955شماره کتابشناسی ملی:  1259700                                                            

      

      

    کد/ م 2385

       

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تهذیب نفس و سیر و سلوک ازدیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی (دفترچهل وچهارم)‏ ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)‏ ‏

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ سوم:  1391 / 3000 نسخه 

قیمت: 19500 تومان 

‏ ‏

‏ ‏

‏               ‏‏       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه IV