بخش سوم: درگذشت اسرارآمیز و پیامدهای آن
فصل دوم: درگذشت اسرارآمیز
گفتار ششم: پیامدها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : راعی گلوجه، سجاد

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

گفتار ششم: پیامدها

گفتار ششم: پیامدها

‏مرگ شهادت گونۀ آیت الله سید مصطفی خمینی علیرغم تصور رژیم پهلوی، نه تنها بر‏‎ ‎‏روند رشد نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی تأثیر منفی بر جای‏‎ ‎‏نگذاشت، بلکه خود، عامل مؤثر و شتاب دهنده برای رسیدن به پیروزی نهایی بود. ‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 164

‏     ‏‏یکی از مهمترین آثار درگذشت حاج آقامصطفی در فضای باز نسبی سیاسی، ترویج‏‎ ‎‏نام و یاد امام خمینی(س) و تحکیم موقعیت رهبری ایشان بود. در مراسمی که در عراق،‏‎ ‎‏ایران، کشورهای اروپایی و سایر نقاط برگزار شد، وعاظ و سخنرانان، ابعاد مختلف‏‎ ‎‏شخصیت امام و سید مصطفی و مبارزات آنها را تفسیر و تحلیل و بازگو کردند و در‏‎ ‎‏بسیاری از مجالس ترحیم و بزرگداشت شعارهایی در اعلام حمایت از امام خمینی(س) و‏‎ ‎‏رهبری ایشان سر داده شد. آنچه در این میان مهم می باشد، این است که نام ممنوع الذکر‏‎ ‎‏امام، با صداهای رسا و بلند در مجالس و تریبونها آورده شد. شایان ذکر است که قبل از‏‎ ‎‏این، بردن نام امام خمینی(س) در سخنرانیها حداقل شش ماه زندان در پی داشت.‏‎[1]‎‏ بدین‏‎ ‎‏ترتیب مجالس ترحیم سید مصطفی به مجالس تجلیل از امام خمینی(س) تبدیل شد. امام‏‎ ‎‏خمینی(س) نیز در ماهها و سال آینده با قاطعیت بیشتری به حجم انتقادهای خود از رژیم‏‎ ‎‏افزود و خواستار سرنگونی حکومت خاندان پهلوی و ایجاد حکومت اسلامی شد.‏‎[2]‎

‏    از آثار دیگر درگذشت آقا مصطفی، می توان به سیاسی شدن حوزه علمیه نجف‏‎ ‎‏اشرف اشاره کرد. چنانکه می دانیم و قبلاً نیز در مواردی ذکر آن رفت، این حوزه در قرون‏‎ ‎‏گذشته تحت نفوذ استعمار بریتانیا بوده و سعی شده بود که از فلسفه و سیاست دور‏‎ ‎‏نگهداشته شود و امام خمینی(س)، سید مصطفی و برخی از یاران آنها در طول دوازده‏‎ ‎‏سال اقامت در آنجا و تلاشهای بی وقفه در قالب تدریس، وعظ و غیره توانسته بودند، این‏‎ ‎‏جو را تا حدودی تعدیل کنند. در گذشت حاج آقا مصطفی مجال دیگری بود که‏‎ ‎‏گویندگان و وعّاظ ایرانی و عرب با تجلیل از مقام علمی و مبارزاتی امام و هدایت مردم به‏‎ ‎‏سوی نهضت امام و رهبری آن، در حوزه علمیه نجف و سایر حوزه های علمیه عراق،‏‎ ‎‏موجب سیاسی تر شدن آنها شوند.‏‎[3]‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 165

‏    تأثیر دیگر آن، ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان نیروهای مبارز و مخالف‏‎ ‎‏رژیم بود. تاریخ گذشته ایران، از جمله در رخدادهای منجر به ملی شدن صنعت نفت‏‎ ‎‏و قیام 30 تیر 1331 نشان داده بود که هر زمان نیروهای سیاسی داخلی با هم متحد شوند‏‎ ‎‏و دارای انسجام درونی باشند، به طور مسلم در مقابله و مبارزه با استبداد داخلی و‏‎ ‎‏استعمار خارجی پیروز می شوند. در این موقع نیز با توجه به گسترش فعالیتهای سیاسی‏‎ ‎‏مخالفان حکومت و وحدت آنها، موجب عقب نشینی روزافزون حکومت پهلوی شدند.‏‎ ‎‏نمونۀ واضح و روشن این اتحاد در جریان مجلس بزرگداشت سید مصطفی در هفتمین‏‎ ‎‏روز درگذشت ایشان در مسجد ارگ تهران به نمایش گذاشته شد که در آن تمام نیروهای‏‎ ‎‏اسلامی، ملی ـ مذهبی، اعلامیه ای به ترتیب حروف الفبا دادند و مجلس عظیمی نیز‏‎ ‎‏برگزار کردند.‏‎[4]‎‏ چنانکه از گزارشهای ساواک بر می آید، علاوه بر اتحاد نیروهای سیاسی‏‎ ‎‏با گرایشهای متفاوت و گوناگون، اقشار مختلف مردم جامعه نیز از قبیل روشنفکران،‏‎ ‎‏روحانیون، بازاریان، دانشگاهیان و مردم عادی نیز در مراسم و مجالس حضور پیدا‏‎ ‎‏کردند.‏‎[5]‎‏ این اتحاد در کاهش اقتدار حکومت پهلوی نقش مؤثری داشت. ‏

‏    بدون شک، درگذشت رازناک سید مصطفی، روحیه مبارزه را در میان نیروهای‏‎ ‎‏سیاسی و انقلابی به شدت افزایش داد و تقریباً در سراسر کشور، مجالس به سبک‏‎ ‎‏مشابهی برگزار شد و در پایان مجالس، راهپیماییها، تظاهرات اعتراض آمیز که بعضی‏‎ ‎‏مواقع به درگیری با مأموران انتظامی و امنیتی نیز انجامید، صورت گرفت. این موضوع‏‎ ‎‏نشان می دهد که خشم مردم از اعمال و اقدامات رژیم و عقده های دل آنها به نقطه‏‎ ‎‏انفجارآمیزی رسیده بود و درگذشت شخصیت بارزی چون حاج آقا مصطفی، شعله‏‎ ‎‏آتشی بر انبار باروت زد. محمد شانه چی در مصاحبه با رادیو بی. بی. سی در مجموعه‏‎ ‎‏برنامه داستان انقلاب در این مورد می گوید: ‏

‏یک جریان سیاسی بود، نه این که درگذشت پسر آقای خمینی این قدر جنجال به‏‎ ‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 166

‏ظاهر به پا کند؛ چون مردم به دنبال یک مستمسکی، یک علتی می گشتند که یک‏‎ ‎‏تظاهراتی کنند، یک جریانی راه بیندازند، فوت پسر آقای خمینی یک موضوعی بود‏‎ ‎‏که بسیار عالی بود برای جنجال به پا کردن و کار راه انداختن، حرکت ایجاد کردن...‏‎[6]‎

‏    در گزارشهای ساواک نیز اشاره شده است که پس از درگذشت حاج آقا مصطفی تا‏‎ ‎‏چهلم ایشان، فعالیتهای وسیعی از طرف نیروهای مذهبی و روحانی به صورت تظاهرات‏‎ ‎‏خیابانی صورت گرفت که به مراکز فساد و مشروب فروشیها و ادارات دولتی حمله کردند‏‎ ‎‏و این اقدامات نشان از کینۀ آنها به رژیم و سازش ناپذیری شان در ارتباط با حکومت‏‎ ‎‏پهلوی داشت.‏‎[7]‎‏ این اقدامات حتی پس از چهلم حاج آقا مصطفی نیز ادامه پیدا کرد. ‏

‏بعد از مراسم چهلمین روز درگذشت مصطفی خمینی، افراطیّون مذهبی در دنباله‏‎ ‎‏فعالیتهای اخلالگرانه خود در ماه محرّم، باردیگر فرصتی پیدا کردند که تلاشهای‏‎ ‎‏مضر را در مقیاسی وسیعتر تعقیب نمایند و در چند مورد گروههای پانزده تا بیست‏‎ ‎‏نفری در شهرهای مشهد و اهواز به تظاهرات خیابانی و شکستن چند جام از شیشه های‏‎ ‎‏دو شعبه بانک صادرات، مبادرت نموده اند.‏‎[8]‎

‏    در مجموع ابهام آمیز بودن چگونگی درگذشت حاج آقا مصطفی از یک طرف و نقش‏‎ ‎‏بسیار مؤثر وی در طول مبارزه و سازش ناپذیری اش در طول حیات سیاسی، پای ساواک‏‎ ‎‏را در مرگ ایشان به میان کشید. با توجه به سابقه و کارنامۀ سیاه ساواک در جامعه که‏‎ ‎‏خود به خود مربوط به ساختار رژیم پهلوی می شد، یک جوّ انتقادی و اعتراض آمیز‏‎ ‎‏گسترده ای شکل گرفت و با در نظر گرفتن مساعدت زمان و فضای سیاسی، به بحران‏‎ ‎‏غیرقابل کنترلی برای رژیم تبدیل شد و تا پیروزی انقلاب هیچ کدام از سیاستها و‏‎ ‎‏روشهای پیشگیرانه رژیم، نتوانست امواج توفنده آن را مهار کند. ‏

‏     از این پس امام خمینی(س) و نهضت اسلامی، در سطح گسترده ای وارد تیترهای‏‎ ‎‏رسانه های گروهی در سطح بین المللی گردیدند و بسیاری از خبرنگاران معتبر و بزرگ‏‎ ‎‏جهان، سعی کردند که در ارتباط با دیدگاهها و نظریات امام خمینی(س) با ایشان‏‎ ‎


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 167

‏مصاحبه هایی انجام دهند که این خود به خود به نهضت، بُعد جهانی بخشید و موجب‏‎ ‎‏معرفی بیشتر رهبری و ماهیت نهضت شد. اینجاست که می توان فرمودۀ امام‏‎ ‎‏خمینی(س) را که به مناسبت چهلمین روز درگذشت حاج آقا مصطفی در این ارتباط به‏‎ ‎‏الطاف خفیه الهی اشاره کردند، درک کرد. ‏

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه 168

  • )) قزوینی، حمید؛ «آثار و بازتابهای شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی»، حضور؛ ش 21 (پاییز 1376)، ص 149ـ150 ؛ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی؛ ساواک و روحانیت؛ ج 1، ص 202.
  • )) باقی، عمادالدین (به کوشش)؛ تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران؛ ص 261ـ262 ؛ صحیفه امام؛ ج 3،ص 233ـ287.
  • )) عاشوری لنگرودی، حسن؛ «نگاهی به زندگی سیاسی شهید آیت الله سید مصطفی خمینی و نقش او در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران»، مجموعه مقالات کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی؛ ص 116.
  • )) بازرگان، مهدی؛ انقلاب ایران در دو حرکت؛ ص 24.
  • )) قزوینی، حمید؛ «آثار و بازتابهای شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی»، حضور؛ ش 21 (پاییز 1376)،ص 199.
  • )) باقی، عمادالدین (به کوشش)؛ تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران؛ ص 262.
  • )) حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی؛ ساواک و روحانیت؛ ج 1، ص 199.
  • )) همان؛ ص 202.