مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368.عنوان ونام پدیدآور: شرح حدیث جنود عقل و جهل/ تألیف امام خمینی(س).مشخصات ویرایشی: ویرایش2.مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392. مشخصات ظاهری:  503 ص.ISBN:  978 - 964 - 335 - 024 - 6شابک:  وضعیت فهرستنویسی: فیپا یادداشت: کتابنامه: ص. 457 ـ 466؛ همچنین به صورت زیرنویس. نمایه. چاپ اول: 1377.  موضوع: احادیث خاص (جنود عقل و جهل ) ـ ـ نقد و تفسیر.شناسه افزوده: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، دفترقم. رده بندی کنگره:   8  خ 902  ج/ 145 BP   رده بندی دیویی:   218 / 297      شماره کتابشناسی ملی:   10678 ـ 78 م                                                          

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

          کد/ م 493

Transparent

‏ ‏

  

 ‎ ‎

‏ ‏

شرح حدیث جنود عقل و جهل

مؤلف: حضرت امام خمینی(س)

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ‌و نشر عروج

چاپ شانزدهم:  1395‏ ‏/ 3000 نسخه

قیمت:   18000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                   ‏0 فروشگاه شماره یک: خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، پاساژ ظروفچی، تلفن: 66493081 ـ دورنگار: 66400915

                    0 فروشگاه شماره دو: خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 امور نمایندگیها و نمایشگاهها، تلفن: 66404873

                    0 امور سفارشات و بازرگانی، تلفن: 66489160

0 فروشگاه مجازی مؤسسه عروج www.oroujpub.com

کتابشرح حدیث جنود عقل و جهلصفحه IV