فصل اول ویژگیهای فردی
بریدن از غیر
بریدن از همۀ تعلقات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

بریدن از همۀ تعلقات

‏یک روز من پیش امام بودم، امام داستانی را از یک عارف تعریف کردند، فرمودند: ‏وقتی‎ ‎پایان عمر آن عارف بود با خودش خلوت کرد، دید که تمام تعلقاتش را کنار گذاشته و به‎ ‎هیچ چیزی دلبستگی ندارد، جز دلبستگی به بچه کوچکی در خانواده اش که علاقه به او مانع

از پیوستن کامل آن عارف به حق بود.

‏     ‏‏لذا در چند روز آخر عمرشان، امام به من فرموده بودند که: علی(فرزند کوچکم) را‏‎ ‎‏نزد ایشان نبرم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

  • )) فاطمه طباطبایی؛ همان؛ ص91.