فصل اول ویژگیهای فردی
پرهیز از وابستگی اقتصادی
پرهیز از وابستگی اقتصادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

پرهیز از وابستگی اقتصادی

‏ ‏

اگر ما مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، این وابستگی اقتصادی به خارج قهراً وابستگی سیاسی‎ ‎می آورد؛ قهراً وابستگی اجتماعی می آورد؛ و همان اسیرها خواهیم بود که بودیم و به ما همانها‎ ‎حکومت خواهند کرد که کردند. ما باید از این جهت اقتصادی فارغ بشویم.‎[1]‎

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج10، ص333.