فصل اول ویژگیهای فردی
نظم و دقت
برنامه روزانۀ امام در پاریس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

برنامه روزانۀ امام در پاریس

‏شخصیتی مثل حضرت امام، با توجه به همه ی گرفتاریهای سیاسی ـ اجتماعی و مسائلی‏‎ ‎‏که در فرانسه بود، مسلماً مشکلات زیادی داشتند؛ اما ما ناظر بودیم که حضرت امام در‏‎ ‎‏24 ساعت، چهار ساعت بیشتر نمی خوابیدند، آنچه که در این مورد باید از امام‏‎ ‎‏بیاموزیم، علاوه بر اینکه خوابشان کم بود، با کمال آرامش می خوابیدند، اگر کسی‏‎ ‎‏سلامتی بخواهد نباید اضطراب داشته باشد، یعنی مسائل سیاسی و فکری او را‏‎ ‎‏مضطرب نکند، باید بتواند راس ساعت بخوابد، راس ساعت خوراک بخورد، رعایت‏

‏این نظم و ترتیب هم زیبایی دارد و هم اثربخش است.‏

‏     امام از ساعت سه نیمه شب از خواب برمی خاستند، جهت رسیدگی به اخبار جهان‏‎ ‎‏که قبلاً از روزنامه های دیگر ترجمه شده بود و برنامه های عبادی، صبحانه را ساعت‏‎ ‎‏هفت می خوردند و بعد از صبحانه تا ساعت نه به کارهای مربوط به مسائل داخل ایران‏‎ ‎‏رسیدگی می کردند، از ساعت نه تا ده صبح کارهای مشخصی مربوط به خودشان را‏‎ ‎‏انجام می دادند، از ساعت ده تا دوازده ظهر مصاحبه و دیدارهای خصوصی داشتند، از‏‎ ‎‏ساعت دوازده تا دو بعدازظهر برنامه ی نماز و ناهار بود و بعد از آن یک ساعت‏‎ ‎‏استراحت می کردند، از ساعت سه تا پنج بعدازظهر به کارهای مربوط به انقلاب ایران در‏‎ ‎‏رابطه با خودشان از قبیل اخبار و نامه های رسیده می پرداختند، از ساعت پنج بعدازظهر‏‎ ‎‏نماز مغرب و عشا و رسیدگی مجدد به مسائل داخلی ایران تا ساعت نه شب که موقع‏‎ ‎‏شام ایشان بود، از بعد از شام تا ساعت یازده به رادیوهای مختلف و اخبارهایی که قبلاً‏‎ ‎‏ضبط شده بود، گوش می دادند و ساعت یازده نیز دوباره می خوابیدند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) مرضیه حدیده چی(دباغ)؛ زن روز؛ ش 954 (بهمن 1362)، ص 6 و 7.