فصل اول ویژگیهای فردی
آرامش
صبر و آرامش در دوران بیماری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

صبر و آرامش در دوران بیماری

‏امام در زمینه صبر و تحمل واقعاً بی نظیر بودند، گاهی لازم بود که سوزن ضخیمی از‏‎ ‎‏طریق پوست در رگ ایشان داخل کنیم تا از آن طریق سرمها و داروهای تزریقی متعددی‏‎ ‎‏را تجویز نماییم، آن حضرت با آرامش و صبر بسیار، بدون آنکه آثار درد در چهره ایشان‏‎ ‎‏مشخص شود، با نظاره جریان امر، این مسأله را به راحتی تحمل می کردند؛ گویی قدرت‏‎ ‎‏عجیبی داشتند که می توانستند احساس درد را که واکنش طبیعی بدن است خنثی کنند،‏‎ ‎‏بعد از عمل جراحی، روزهای بسیار سختی بر امام گذشت، ایشان حتی یک آخ نگفتند و‏‎ ‎‏همیشه با مهربانی و خوشرویی با کادر پزشکی و پرستاری برخورد می کردند و بعضاً از‏‎ ‎‏اینکه باعث زحمت ایشان شده اند، از آنان عذرخواهی می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

  • )) سید عبدالحسین طباطبایی؛ فصل صبر ؛ ص188.