فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
جلوه های معلمی امام
اینجا مجلس روضه خوانی نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اینجا مجلس روضه خوانی نیست

‏از خصوصیات درسی حضرت امام، روح تحقیق بود که در طلبه ها ایجاد می کرد، و امام‏‎ ‎‏در این مطلب بسیار اصرار داشتند که طلبه ای که در درس ایشان شرکت می کند، فقط‏‎ ‎‏حالت ضبط صوت نداشته باشد، بلکه امام سعی داشتند کسانی که در پای درسشان‏‎ ‎‏حاضر می شوند غیر از اینکه باید بفهمند، خودشان هم صاحبنظر بشوند و آنچه را که از‏‎ ‎‏استاد شنیده اند به تحلیل ببرند و بررسی کنند و این چیزی بود که امام شاگردانش را بر آن‏‎ ‎‏عادت داده بودند و حتی یک بار امام از استادشان نقل می کردند که تقریرات درس را‏‎ ‎‏کسی آورده بود خدمت ایشان، فرموده بودند که اینها همه مطالب من است، پس مطالب‏‎ ‎‏و نظرهای خودت کو؟ تو چی نوشته ای؟ بررسی و تحلیل خودت کو؟ با این روش طلبه‏

‏را صاحبنظر بار می آوردند. حتی یک بار امام در درس فرمودند: اینجا که مجلس وعظ و‏‎ ‎‏خطابه یا مجلس روضه خوانی نیست که همه سکوت کرده اید و گوش می دهید، اینجا‏‎ ‎‏کلاس درس و بحث است. خاصیت درس این است که یکی اشکالی یا ایرادی بگیرد،‏‎ ‎‏اظهارنظری بکند. بارها و بارها امام از اینکه درس حالت یکنواختی داشته باشد، یک‏‎ ‎‏جانبه باشد و فقط استاد حرف بزند، اظهار نگرانی می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) حجت الاسلام والمسلمین عمید زنجانی؛ پا به پای آفتاب؛ ج1 ، ص28.