فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
موعظه ها و اندرزها
حرف از دیگران بگیرید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

حرف از دیگران بگیرید

‏یکی از نصیحتهایی که حضرت امام به حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا می فرمودند،‏‎ ‎‏این بود که شما حرف به دیگران ندهید، حرف از دیگران بگیرید. و به طور کلی کم‏‎ ‎‏حرف بودن را توصیه می کردند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

  • )) آیت الله سید عباس خاتم یزدی؛ همان.