فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
خدمتگزاری به مردم
گریۀ امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

گریۀ امام

‏به یاد دارم که در شهری سخنرانی داشتم(شاید تبریز بود)، بعد از پایان سخنرانی‏‎ ‎‏همینکه خواستم سوار ماشین شوم، دیدم خانمی پشت سر پاسدارها خطاب به من‏‎ ‎‏حرف می زند، گفتم راه را باز کنید تا ببینم این خانم چه کار دارد، جلو آمد و گفت: «از‏‎ ‎‏قول من به امام بگویید، بچه ام اسیر دشمن بود و اخیراً مطلع شدم که او را شهید کرده اند‏‎ ‎‏به امام بگویید فدای سرتان، شما زنده باشید، من حاضرم بچه های دیگرم نیز در راه شما‏‎ ‎‏شهید شوند» من به تهران آمدم خدمت امام رسیدم؛ ولی فراموش کردم این پیغام را به‏‎ ‎‏ایشان بگویم بعد که بیرون آمدم، سفارش آن مادر شهید به ذهنم آمد، برگشتم و مجدداً‏‎ ‎‏خدمت امام رسیدم و آنچه را که آن خانم گفته بود برای ایشان نقل کردم، بلافاصله دیدم‏‎ ‎‏آنچنان چهرۀ امام در هم رفت و آنچنان اشک از چشم ایشان فرو ریخت که قلب مرا‏‎ ‎‏سخت فشرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) حضرت آیت الله خامنه ای؛ خاطرات و حکایتها؛ ج 3، ص10.